Turistsektorn i Indien står för 15% av landets arbetstillfällen

Enligt indiska centrala statistikbyrån, National Account Statistics (NAS), står turistsektorn för 15% av Indiens arbetstillfällen. Dessa uppgifter får vi fram genom att kombinera dem som jobbar direkt och indirekt med turistrelaterade arbetsuppgifter. Personer som arbetar informellt, vilket är en stor del, räknas dock inte in. Läs vidare för att se hur dessa arbeten påverkar Indiens ekonomi.

Ca 228 formella arbeten i turistsektorn

Den indiska turistsektorn gav sysselsättning åt inte mindre än 228 miljoner människor under räkenskapsåret 2019-2020, vars uppgifter nyligen publicerades. Uppgifterna som nyligen publicerades handlar således om ett Indien innan pandemin och kan kanske belysa lite hur landets ekonomi påverkats de senaste åren av nedstängningar och ett nästan helt nedstängt inflöde av utländska turister. 

Stort arbete med att bygga ut den indiska turistnäringen

Trots pandemin har det indiska turistministeriet och Incredible India inte legat på latsida. Som vi skrivit om i flera artiklar innan har landet hårdsatsat på Swadesh Darshan-programmet. Swadesh Darshan betyder ungefär “Se hemlandet” och är således inte bara riktat till inkommande turism utan sätter också den inhemska turismen i centrum. I programmet har den centrala regeringen i Indien satsat stora belopp på att utveckla olika “turistcirklar”, eller tematiska ämnesområden, som ska marknadsföras i landet men också internationellt. Såväl delstater som privata intressenter kan få stöd för att utveckla sina erbjudanden inom dessa områden. De femton cirklarna som identifierats och ska utvecklas är: 

 1. Buddhist-turism
 2. Kustturtism
 3. Ökenturism
 4. Ekoturism
 5. Kulturarvstuism
 6. Himalayaturism
 7. Krishnaturism
 8. Nordöstlig turism
 9. Ramayana-turism
 10. Landsbygdsturism
 11. Spirituell turism
 12. Tirthankar-turism
 13. Stam-turism
 14. Firtandet av sufitraditionerna
 15. Djur och natur

76 projekt under Swadesh Darshan

Inom dessa områden har den indiska regeringen sanktionerat 76 projekt, främst under de olika delstaternas ansvar. 

Turistministeriet genomför holistiska erbjudanden för olika turistdestinationer inklusive de som ligger i så kallade eftersatta områden. De olika aktiviteterna som genomförs inkluderar lansering av kampanjer på inhemska och internationella marknader, marknadsföring genom turismrelaterade evenemang, deltagande i mässor, webbseminarier, stöd till researrangörer och andra intressenter etc.

Bemanning inom Indiens turistsektor

 

2017-18

2018-19

2019-20

Andel av jobben i Indien (i %)

14.78

14.78

15.34

Direkt (%)

6.44

6.48

6.69

Indirekt (%)

8.34

8.39

8.65

Direkta och indirekta jobb (i miljoner)

72.69

75.85

79.86

Läs mer

Läs mer om Swadesh Darshan