Vad gör den indiska regeringen för att skydda landets vilda djur och natur?

Inte alla nyheter om världens, och Indiens, miljö är dåliga. För även om vi får nästan dagliga alarm om krympande skogar och växande kolgruvor ökar samtidigt tigerstammen i Indien och inom ett par månader kommer den (i Indien) utdöda geparden åter igen springa över landets savanner. Så vad är det den indiska regeringen gör för att få landets natur att överleva mot alla odds?

Indiens viltskyddslag – Wild Life (Protection) Act 1972

Indiens nuvarande viltskyddslag, Wild Life (Protection) Act, införlivades redan år 1972. Enligt viltskyddslagen föreskrivs stränga straff för brott mot dess bestämmelser. Lagen föreskriver också förverkande av all utrustning, fordon eller vapen som används för att begå brott mot Indiens vilda djurliv men det är speciellt vissa arter man särskilt fokuserar på, bland dem återfinns:

  • Tigern
  • Snöleoparder
  • Stor indisk trapp
  • Gangesdelfinen
  • Dugonger

För att skydda de vilda djuren arbetar man, enligt den indiska regeringen, speciellt mycket med att skydda Indiens nationalparker (se en lista över några av Indiens fantastiska nationalparker här), naturreservat, och andra skyddade områden. Dessa parker och reservat har uppförts i flera olika typer av biosfärer med viktiga livsmiljöer för olika djurarter för att ge dem bättre skydd.

Ekonomiska incitament för levande djurliv

Den centrala indiska regeringen ger ekonomiskt bistånd ges till delstater och unionsterritorier under programmet "integrerad utveckling av vilda livsmiljöer" för bättre skydd av vilda djur och förbättring av livsmiljöer. 

Spotted deer / Axishjort i Indien

Skydd av djur från gräsrotsnivå

De lokala samhällena involveras också för att bevara de olika indiska vilda djuren. Lokala guider i nationalparker, ekonomiska incitament, handel och turism till lokalbefolkning är en del av de bevarandeåtgärder genom ekoutvecklingsaktiviteter som hjälper skogsavdelningarna att skydda landets vilda djur.

 Speciell poliskår för skyddande av Indiens djur och natur

Wild Life Crime Control Bureau (WCCB) är en statlig polismyndighet som samordnar med delstat/unionsterritorium och andra tillsynsmyndigheter för att samla in underrättelser om tjuvjakt och olaglig handel med vilda djur och djurartiklar. Eftersom det sker på central nivå underlättar myndigheten delande av information mellan landets alla olika delar. Varningar och råd utfärdas också av WCCB om tjuvjakt och illegal handel med vilda djur till berörda statliga och centrala organ för förebyggande åtgärder.

Indisk Schakal

29:e juli, den internationella tigerdagen

Enligt WWF har den internationella tigerstammen minskat med mer än 95% under det senaste århundrandet, men det finns ljuspunkter. Enligt de senaste årens rapporter ökar nu stammen av den bengaliska tigen i Indien. Indien har idag inte mindre än 70% av världens bestånd av tigrar. Trots att de indiska tigrarna fått ett rejält krympande habitat så har den indiska regeringen ökat antalet nationalparker och reservat från nio (9) år 1973 till hela 52 i dagsläget. Den senaste tigerräkningen, år 2018, fanns det då 2967 tigrar i landet, nära dubbelt upp från år 2006.

Bengalisk tiger som smyger på byte

Har eller vill du besöka Indiens vilda tigrar?