Världsbanken: Indien lyfter miljoner ur extrem fattigdom

Indien har gjort enastående framsteg när det gäller att minska fattigdomen i landet sedan 2000-talet. Enligt World Bank har mer än 90 miljoner människor lyfts ut ur extrem fattigdom mellan 2011 och 2015, vilket innebär att Indien står för mer än hälften av den globala minskningen av extrem fattigdom under den perioden. Indien har också förbättrat andra indikatorer på mänsklig utveckling, såsom barnadödlighet, spädbarnsdödlighet, förväntad livslängd, läskunnighet och skolinskrivning.

Ekonomisk tillväxt och landsbygdsutveckling i Indien

En av de viktigaste faktorerna som bidragit till Indiens framgång i fattigdomsbekämpningen är den snabba ekonomiska tillväxten i landet som skapat arbetstillfällen och ökat inkomsterna för miljontals människor. Indien har haft en av de högsta tillväxttakterna i världen, med en genomsnittlig BNP-per-capita-tillväxt på 6 procent mellan 2000 och 2020.

En annan viktig faktor är landsbygdsutvecklingen i landet som har förbättrat tillgången till grundläggande tjänster och infrastruktur för miljontals människor som bor i avlägsna områden. Indien har lanserat flera initiativ som Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) och Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G) som syftar till att förbättra livet för landsbygdens fattiga.

Ambitiös indisk socialpolitik

Indien har också vidtagit flera ambitiösa åtgärder inom socialpolitiken för att utvidga täckningen och kvaliteten på offentliga tjänster och socialt skydd för de mest sårbara grupperna i samhället. Program som National Food Security Act (NFSA), Ayushman Bharat Scheme (AB), Jan Dhan Yojana (JDY) och Aadhaar har spelat en avgörande roll i fattigdomsbekämpningen.

MGNREGS har haft en enorm positiv effekt på landets ekonomi

MGNREGS är ett nationellt program som ger upp till 100 dagars lönearbete per år till fattiga vuxna i landsbygdsområden. Programmet har haft en enorm positiv effekt på landsbygdsbefolkningen genom att skapa produktiva tillgångar, öka jordbruksproduktiviteten, förbättra miljön och bidra till fattigdomsminskning. Enligt en rapport från pib.gov.org har MGNREGS skapat över 3 miljarder arbetstillfällen sedan starten 2006. Programmet har också hjälpt till att återställa över 2 miljoner hektar land och öka vattentillgången i områden som tidigare hade brist på vatten. Dessutom har MGNREGS också ökat förtroendet och självkänslan hos de som har deltagit i programmet genom att ge dem en möjlighet att tjäna pengar och bidra till samhället. Sammantaget har MGNREGS varit en viktig åtgärd för att minska fattigdomen och främja utvecklingen i landsbygdsområden i Indien.

Turismen som positivt bidrag till den indiska ekonomin

Den internationella och inhemska turismen har spelat en viktig roll i Indiens ekonomiska utveckling sedan 2000-talet. Turismen har varit en viktig källa till valutaintäkter och sysselsättning, särskilt i landsbygdsområden där det finns få andra inkomstmöjligheter. Indien har sett en stadig ökning av turistankomster från både inhemska och internationella besökare under de senaste åren.

Enligt data från Ministry of Tourism, Government of India, ökade antalet internationella turistankomster till Indien från 2,6 miljoner år 2000 till 10,6 miljoner år 2019. Inhemska turistankomster ökade också från 220 miljoner till 1,8 miljarder under samma period. Turismen har också bidragit till utvecklingen av turistinfrastruktur som hotell, turistattraktioner och transportnätverk, vilket i sin tur har skapat arbetstillfällen och främjat lokal ekonomisk utveckling.

Turismen har också haft en positiv inverkan på Indiens kultur och kulturarv genom att uppmuntra bevarandet och återupplivandet av traditionella hantverk, dans och musik. Turismen har också bidragit till att höja medvetenheten om Indiens rika kulturarv och traditioner och därmed främjat kulturellt utbyte och förståelse mellan Indien och andra länder.

Sammanfattningsvis har turismen haft en betydande inverkan på Indiens ekonomiska utveckling från 2000-talet och framåt genom att öka valutaintäkterna, skapa arbetstillfällen och bidra till lokal ekonomisk utveckling. Turismen har också spelat en viktig roll i bevarandet och främjandet av Indiens rika kulturarv och traditioner.

Vilka är då World Bank

World Bank är en internationell organisation som grundades efter andra världskriget med syfte att stödja ekonomisk utveckling och minska fattigdomen i världen. Banken har lånat ut pengar och erbjudit tekniskt stöd till regeringar och andra organisationer för att genomföra olika projekt inom områden som infrastruktur, utbildning och hälsa. Förutom att ge finansiellt stöd har World Bank också publicerat rapporter och analyser om globala ekonomiska trender och utvecklingsfrågor.

En intressant faktor att notera är att Indien är en av de största låntagarna från World Bank och har mottagit betydande stöd från organisationen under åren. World Bank har också erkänt Indiens framgång i att minska fattigdomen och har hyllat landets åtgärder för landsbygdsutveckling och socialpolitik som framgångsrika exempel för andra länder att följa.

Foto av NEOSiAM 2021