Elektricitet, adaptrar och eluttag

Fler och fler resenärer har med sig fler och fler elektroniska prylar. Gemensamt för dem flesta är att de antingen behöver anslutas till ett eluttag för att fungera eller laddas.

Fungerar de svenska apparaterna i Indien och indiska eluttag utan adapter och har de samma spänning?

Indien har 220 V växelspänning vilket gör att elektrisk utrustning från Sverige passar i Indien och att elektrisk utrustning som köps i Indien fungerar när du väl kommer hem igen. Väggkontakterna eller eluttagen ser väldigt annorlunda ut mot de svenska, men våra stickproppar fungerar utmärkt ändå.

Indiskt eluttagDe indiska väggkontakterna består ofta av fem hål, två grupper om två hål vardera samt ett jordningshål. När du använder den svenska stickproppen räcker det med att stoppa in den där det passar bäst horizontellt. Tänk även på att de indiska eluttagen oftast också har en på- och avslagningsknapp vid sidan som du måste slå på för att uttaget ska fungera. Men en god nyhet är altså att du inte behöver någon adapter i Indien.

Strömavbrott, ett ständigt gissel!

I Indien råder det stor brist på elektricitet varpå det ofta är ransonering av elektricitet. Under sommarmånaderna när strömförbrukningen är som störst kan det vara planerade strömavbrott på många timmar varje dag.

Mellan dessa strömavbrott kan det ske många mindre avbrott som inte är planerade pga överbelastning eller något annat fel. Se därför till att ha ficklampa redo på kvällarna när du är ute!

Överspänningsskydd

Många rekommenderar att ansluta känslig elektronisk utrustning till eluttaget via ett sk överspänningsskydd. Undertecknad har dock aldrig använt ett dylikt och inte haft något spänningsrelaterat fel på någon elektronisk utrustning under flera år.