Elektricitet, uttag och adapter i Indien - Ladda din telefon och övriga prylar

Elektricitet, uttag och adapter i Indien - Ladda din telefon och övriga prylar

Fler och fler resenärer har med sig fler och fler elektroniska prylar. Gemensamt för dem flesta är att de antingen behöver anslutas till ett eluttag för att fungera eller laddas.

Fungerar de svenska apparaterna i Indien och indiska eluttag utan adapter och har de samma spänning?

Indien har 220 V växelspänning vilket gör att elektrisk utrustning från Sverige passar i Indien och att elektrisk utrustning som köps i Indien fungerar när du väl kommer hem igen. Väggkontakterna eller eluttagen ser väldigt annorlunda ut mot de svenska, men våra stickproppar fungerar utmärkt ändå.

Två typer av eluttag i Indien

De indiska väggkontakterna består ofta av fem hål, två grupper om två hål vardera samt ett jordningshål. När du använder den svenska stickproppen räcker det med att stoppa in den där det passar bäst horisontellt. 

Uttaget på höger sida är anpassat för apparater som drar lite mer ström, så som mikrovågsugnar och stationära datorer. Dessa uttag kräver oftast att man ansluter en indisk jordad kontakt, med tre pinnar. Detta kan man dock komma runt genom att föra in en plastpenna (inte något av metall eller annat ledande material, för säkerhets skull) i säkerhetshålet / jorden. Då kommer skyddslocken som blockerar stickproppen att skjutas åt sidan så att din kontakt passar.

De två hålen på vänster sida är båda kopplade till samma bleck, det gäller även de två hålen på höger sida. Så om din stickpropp glappar lite när den sitter helt horisontellt kan du sätta kontakten lite på sniskan, så länge du absolut INTE kopplar in i det centrala hålet vid toppen då detta är jord.

Rätt och fel placering av stickpropp

Tänk även på att de indiska eluttagen oftast också har en på- och avslagningsknapp vid sidan som du måste slå på för att uttaget ska fungera. Men en god nyhet är alltså att du inte behöver någon adapter i Indien.

Ta med grenuttag!

Många hotellrum har relativt få eluttag och ibland sitter de på lite högre höjd så att din telefon hänger och dinglar i laddsladden en bit från golvet. Då är det bra med ett grenuttag med någon meters sladd. En ytterligare fördel med grenuttag är att du enbart måste fixa med en eventuellt glappande kontakt till grenuttaget, laddare och eventuella andra svenska prylar passar ju perfekt i ett svenskt grenuttag!

Strömavbrott, ett ständigt gissel!

I Indien råder det stor brist på elektricitet varpå det ofta är ransonering av elektricitet. Under sommarmånaderna när strömförbrukningen är som störst kan det vara planerade strömavbrott på många timmar varje dag.

Mellan dessa strömavbrott kan det ske många mindre avbrott som inte är planerade pga. överbelastning eller något annat fel. Se därför till att ha ficklampa redo på kvällarna när du är ute!

Överspänningsskydd

Många rekommenderar att ansluta känslig elektronisk utrustning till eluttaget via ett s.k. överspänningsskydd. Undertecknad har dock aldrig använt ett dylikt och inte haft något spänningsrelaterat fel på någon elektronisk utrustning under flera år.

Indien.nu tar inte ansvar för eventuella skador på utrustning eller annat.