Det här är en utskriftsvänlig sida från https://www.indien.nu. Läs många fler artiklar i andra intressanta ämnen här!

Indiens språk

Väggmålning med text på hindi

 Indiska konstitutionen har erkännt 22 olika språk varav hindi är det officiella språket i landet.


De av konstitutionen erkända språken är:
assamese, bengali, bodo, dogri, gujarati, kannada, kashmiri, konkani, maithili, malayalam, manipuri, marathi, nepali, oriya, punjabi, sanskrit, santhali, sindhi, tamil, telugu och urdu.

Ser man till vilka språk som talas i Indien i storleksordning ser listan dock något annorlunda ut:
hindi, bengali, telugu, marathi, tamil, urdu, gujarati, kannada, malayalam, oriya, punjabi, assamese, bhili/bhilodi, santali, gondi, nepali, sindhi, konkani, dongri, Meitei (Manipuri), bodo och slutligen sanskrit.

Att Indien har varit under brittiskt styre har kanske inte undgått många och det märks genom att förvånansvärt många i städerna pratar engelska. Engelskan är kanske inte på topp alla gånger, men oftast gör man sig förstådd och förstår vad de har att säga. Uppstår språkförbistring kommer säkert någon i närheten att hoppa in som tolk, att prata engelska med västerländska turister är för många ett stort nöje. Det är inte förrän du kommer ut på landsbygden och till orter med få eller inga turistmagneter som språket kan bli ett problem. På vissa orter kan det tidvis vara svårt att hitta någon som kan några ord engelska vilket tex. gör restaurangbesök till något utav ett problem. Vad serveras och vad står det på menyn? I dessa fall kan det vara bra att läsa på namnen på dina favoriträtter eller ingredienser. Enlig webbplatsen Sydasien så har ca 2% av befolkningen engelska som modersmål och ca 200 miljoner människor kan tala och förstå språket bra. Engelskan är ett viktigt språk i Indien då det talas i officiella sammanhang och vid affärskontakter.

Nämnas bör även att det finns upp mot 1600 mindre lokala språk och dialekter av språk!

Sanskrit

Sanskrit

Ordet sanskrit är fornindiska och betyder "det ordnade, reglerade" . Sanskrit är det äldsta och kulturellt mest inflytelserika av de indoariska språken .
För sanskrit användes tidigt brahmialfabetet, och senare i handskrifter och tryck devanagari. Endast i undantagsfall skrivs sanskrittexter med andra nyindiska alfabeten.

Devanagiri blev mönsterbildande för många skriftsystem i syd- och östasien.

Sanskrit delas in i tre olika perioder; det vediska stadiet, då språket användes främst inom prästskapet, det episka stadiet, när det fick en mer folklig karaktär och slutligen det klassiska stadiet, då det blev ett konstspråk.

Som litterärt språk och som akademiskt lärdomsspråk används sanskrit ännu idag, emedan som talspråk i de högre klasserna, levde det i stort sett bara kvar till 1000-1200 -talet e.Kr.

Trots detta fick sanskrit en renässans under 1200-1600 -talen och det influerade de indiska språken med flera låneord och faktiskt också i motsatt riktning. Dvs. att sanskrit fick låneord av de andra indiska språken! De som främst använder sanskrit i dagens Indien är de traditionellt lärda och några tusen personer uppger faktiskt sanskrit som sitt modersmål.

Hindi

Hindi

Hindi är det i särklass mest spridda språket i Indien, jämte engelskan. Det är förstaspråk för ca 260 milj. människor. Talas förutom i Indien även i Bangladesh.

Man skiljer på öst- & västhindi. Till östhindi räknas avadhi, chattisgarhi samt bihari som innefattar bhojpuri, magahi & maithili. Till Västhindi räknas khari boli, bundeli, braj-bhasha, haryanvi, kanauji samt rajasthani.

Språket har sitt yttersta ursprung i vediska men har närmast utvecklats ur apabhramsha för ca 1000 år sedan. De följande århundradena utvecklades flertalet dialekter till litteraturspråk. Äldst är heroiska ballader skrivna på rajasthani-dialekten dingal som härleds tillbaka till 1200-talet. Maithili användes i Assam och Bengalen, men även i Nepal. Awadhi var Rama-poeternas förstahandsval som bl a har skapat "Ramcaritmanas", även kallad Norra Indiens Bibel. Brajbhasha var det viktigaste litteraturspråket som har dominerat poesin fram till 1900-talet.

Den moderna standardhindin har utvecklats ur khari-boli, en dialekt som talas nordöst om Delhi. När Delhi blev huvudstad i ett nordindiskt, muslimskt rike i början på 1200-talet användes khari-boli som militärspråk & spreds på så sätt över stora områden i nord- & centralindien. På 1700-talet blev det ett litteraturspråk med benämningen urdu, vilket skrevs med modifierad arabisk skrift. Hindi, som skrivs med devanagariskriften, utvecklades långt senare. Dock har de två språken samma grammatik & grundläggande ordförråd, även om de skiljer sig på alfabete & delar av ordförrådet.

Inte förrän på 1900-talet slog Hindi igenom som litteraturspråk pga att språket saknade både praktiskt värde & litterär status. Engelska och urdu var huvudkonkurrenter. När poeten Mahavir Prasad Dwivedi (d. 1938) och romanförfattaren Premcand (d. 1936) skrev verk på hindi kom genombrottet. Därtill kom i slutet av 1800-talet en nationalistisk fråga att aktualiseras när hindi-nationalister önskade ett eget språk, rent från muslimska ord. Man ersatte dessa ord med ord från sanskriten, vilket ledde till större distansering från urdu. Detta ledde i sin tur till aggressiva reaktioner & språkstriden kom att spela stor roll vid landets splittring 1947.

1948 sattes den nya indiska författningen i bruk vilket innebar att hindi jämte engelskan skulle bli Indiens nationalspråk i femton år, varefter det eventuellt helt skulle ersätta engelskan. Detta har dock aldrig kunnat genomföras pga starkt motstånd från dravidiskt håll, särskilt från Tamil Nadu. Än idag försöker purister motverka engelskans influenser i hindi genom att ersätta engelska ord med sanskrit.

Ordbok

En liten ordbok

Svenskt räkneordRäkneord på Hindi
NollShunja
EttEk
Två
TreTin
FyraTjaar
FemPanch
SexTje
SjuSaat
ÅttaAath
Nio
TioDass
ElvaGiaarah
TolvBaarah
TrettonTerah
FjortonChaudha
FemtonPandra
SextonSålha
SjuttonSatthara
ArtonAtthara
NittonOnniss
TjugoBiss
Tjugo ettEkkiiss
  
Trettiotiss
FyrtioTjaliss
FemtioPatjass
SextioSaath
SjuttioSattar
ÅttioAssii
NittioNabbe
HundraEk så
TusenEk hajaar
Hundra tusenLaakkh
En miljonDass laakkh
Svensk FrasFras på Hindi
JaHa
NejNeii
TackDhanyavaad
VarsågodAap ka svaagat hä
Ursäkta migShamma kare
HejNamaste / Namaskar
HejdåAlavidha (Namaste / Namaskar)
Jag förstår inteMe neii samajata ho
Vad heter du?Aapka naam kia hä?

Gujarati

Handskriven text på Gujarati

Gujarati är ett indoariskt språk som är officiellt i delstaten Gujarat, västra Indien. Ca 43 milj. människor talar det och det hade fram till 1400-talet gemensam utveckling med rajasthani ur medelindiskan. Språket skiljer sig från de andra indoariska språken genom att det behållit fler strukturdrag från äldre stadier. Från 1300-talet har språket använts inom religionen jainism och från 1400-talet också inom hinduism och parsisk.

Ordbok

Svenska räkneordRäkneord på Gujarati
NollShoonya
EttEk
TvåBe
TreTran
FyraChaar
FemPaanch
SexChha
SjuSaat
ÅttaAath
NioNav
TioDash, das
ElvaAgiyaar
TolvBaar
TrettonTer
FjortonChaud
femtonPandar
SextonSol
SjuttonSattar
ArtonAdhaar
NittonOganees
TjugoVees
TjugoettEkvees
  
TrettioTrees
FyrtioChaalees
FemtioPachaas
SextioSaath
SjuttioSitter
ÅttioEnshee
NittioNevun
HundraSo
Ett tusenEk hajaar
En miljonDash lakh
Svensk FrasFras på Gujarati
JaHaa
NejNaa
TackAabhaar/Dhanyavaad
Ursäkta migMaaf karjo
HejHello
Hej dåAavjo
Jag förstår inteHun samjyo nahin
Vad heter du?Aapnun naam?

Bengali

Bengali är det näst största språket i Indien. Totalt talas språket av ca 167 milj. människor, varav 67 milj. i Västbengalen & övriga i Bangladesh, där det är officiellt språk. Skriften har utvecklats ur den Indiska Nagariskriften. Bengali har varit ett litterärt språk sedan 1000 e.Kr. På 1800-talet fick det många lånord från sanskriten & blev normerat. Talspråket skiljer sig från det litterära  kan indelas i olika lokala dialekter med centrum dels i Kolkata & dels i Dhaka.

Ordbok

Svenska räkneordBengaliska räkneord
NollShunno
EttAyak
TvåDui
TreTin
FyraChar
FemPan'ch
SexSoy
SjuShat
ÅttaAa't
NioNoy
TioDa'sh
ElvaAa'garo 
TolvBaro
TrettonTe'aro
FjortonChoudda'
femtonPonero 
SextonSholo
SjuttonShatero
ArtonAthero 
NittonUnnish
TjugoKuri, Bish
TjugoettAa'kush
  
TrettioTirish
FyrtioChallish
FemtioPonn.chash
SextioShat
SjuttioShottur
ÅttioAa'shi
NittioNobboi Aa'ksho
HundraAa'k Shato 
Ett tusenAa'k Hazar
En miljonDosh Lakkho'
Svensk FrasFras på Bengali
JaZee ha'a
NejNa
TackDhanyabad
VarsågodApnakeo Dhanyabad
Ursäkta migKichu Mone Korben na
HejEi Je
Hej dåKhoda Hafez
Jag förstår inteAmi Buzhlam na
Vad heter du?Apnar Nam ki?

Språklänkar

Här presenterar vi lite olika länkar till sidor som handlar om indiska språk. Klicka dig in nedan för att hitta vidare!

Det här är en utskriftsvänlig sida från https://www.indien.nu. Läs många fler artiklar i andra intressanta ämnen här!