Det här är en utskriftsvänlig sida från https://www.indien.nu. Läs många fler artiklar i andra intressanta ämnen här!

1526 - 1707 - Stormogulernas era

Att mogulriket blev så framgångsrikt kan nog nästan helt föklaras i deras sex största kejsare. Tillsammans regerade dessa sex kejsare i över 180 år, något som borgade för en stabilitet och kontinuitet

De sex stora mogulerna och deras regeringstid var (klicka dig vidare på något av namnen vidare för att läsa mer om mogultiden):

Babur 1527-1530

År 1526 invaderade Babur, "Tigern", en ättling till Djingis Khan, norra Indien och lyckades mer eller mindre att ta kontrollen av Delhi utan större motstånd. Segern ledde till Lodhidynastins fall och inledde den blomstrande moguleran. Baburs löst sammanhållna rike sträckte sig från Kabul i dagens Pakistan i väst till bengalen i öst.

Humayun 1530-1556

Humayuns grav i Delhi

Humayun, Baburs son, tog över makten år 1530 och behöll den i 26 år. Hans tid på tronen var långt ifrån lätt och i sitt arbete med att hålla samman riket bättre blev han tidvis av med kontrollen över vissa områden men kunde vid sin död, 1556, lämna över ansvaret till sin då 13-årige son, Akbar. Dödsorsaken sägs vara att han efter några drinkar för mycket snubblade ned för en trappa och dog i fallet.

På bilden ses hans magnifika grav i Delhi. Läs mer om hans gravmonument här!

Akbar 1556-1605

Fatehpur Sikri - Akbars huvudstad

Bodde i Fathepur Sikri sedan han fått välsignelse om en arvinges födelse på nämnda plats och därmed också gjort F.S. till huvudstad (innan dess var Agra huvudstad). Vattnet sinade dock och F.S. förvandlades till en öde ökenstad när Akbar lämnat staden för Sikandra, där han ligger begraven.

Religionstolerant, mycket intresserad av religion och skapade sig en egen tro; Din-i-Ilahi (den gudomliga tron). Akbar påbörjade byggnationen av Agra Fort 1565.

Under Akbars styre började Indien att blomstra och mogulriket växte sig långt in i Afghanistan och omslöt nu hela norra Indien. Akbar införde ett nytt rättssystem, avskaffade feodalismen och straffskatter för ickemuslimer (den sk. otrohetsskatten).

Jehangir 1605-1627

Jehangirs palats i Agra Fort

Efter Akbar följde sonen Jehangir som delade faderns tolerans mot andra religioner, han reste mycket i Kashmir där han stundtals bodde och också dog. Begravd i Lahore, Pakistan

Shah Jahan 1627-1658

Taj Mahal, Shah Jahans gravplats

Byggde gravmonumentet Taj Mahal till sin hustru som hade fött honom 14 barn innan sin död. Han skulle bygga ett gravmonument till sig själv men sattes i husarrest av sin son och kunde aldrig bygga ett eget och är därför också begravd i Taj Mahal.

Fortsatte att bygga på Agra Fort och konstruerade Moti Masjid.

Byggde även huvudmoskén i Delhi, Jama Masjid (eventuellt tillägnad dottern Jahanara) och Red Fort i Delhi när staden utnämnts till huvudstad år 1638. Shah Jahan mördade ett flertal släktingar vilket gjorde hans position på tronen relativt säker tills han fängslades (tillsammans med dottern) av hans som Aurangzeb.

Aurangzeb 1658-1707

Röda fortet i Delhi

Möjligen var det de arkitektoniska utsvävningarna Aurangzeb ville sätta punkt för när han fängslade fadern i Red Fort, hur det än var så lyckades han.

Vad Aurangzeb inte lyckades lika stort med var att utvidga riket och få det att bestå, han körde det snarare i botten genom att leva ett luxuöst liv och förtroendet för honom minskade när han förstörde hinduiska tempel för att ge plats för muslimska moskéer.

Uppror utbröt och när Aurangzeb dog, 1707, föll mogulriket.

Det här är en utskriftsvänlig sida från https://www.indien.nu. Läs många fler artiklar i andra intressanta ämnen här!