Humayun 1530-1556

Humayuns grav i Delhi

Humayun, Baburs son, tog över makten år 1530 och behöll den i 26 år. Hans tid på tronen var långt ifrån lätt och i sitt arbete med att hålla samman riket bättre blev han tidvis av med kontrollen över vissa områden men kunde vid sin död, 1556, lämna över ansvaret till sin då 13-årige son, Akbar. Dödsorsaken sägs vara att han efter några drinkar för mycket snubblade ned för en trappa och dog i fallet.

På bilden ses hans magnifika grav i Delhi. Läs mer om hans gravmonument här!