1948 - Mahatma Gandhi mördas

Platsen där Mahatma Gandhi sköts till döds

Gandhi Smriti - Martyrens kolumn, platsen där Mahatma mördades
Gandhi Smriti - Martyrens kolumn, platsen där Mahatma mördades

Gandhi, Mohandas Karamchand 1869-1948, var en indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad "mahatma" (stor själ). Gandhi växte upp i ett hinduiskt småstadshem i Porbandar i nuvarande Gujarat, familjen tillhörde baniakasten (köpmannakasten), men trots det var fadern dewan (statsminister) hos fursten.

Gandhi blev som tolvåring bortgift med den jämnåriga Kasturbai (död 1944).

Åren 1888-91 studerade han juridik i London. Han var blyg och försagd och blev andligen omtumlad av religioner och rörelser han kom i kontakt med, bl.a. teosofi och fabiansk socialism. Efter att ha misslyckats att få arbete som advokat i Bombay åtog han sig ett mål i Sydafrika, där han 1893-1914 blev den indiska minoritetens frontfigur och förkämpe mot de vitas diskriminering.

Påverkad av bl.a. Tolstoj, Ruskin och Thoreau utvecklade han de icke-våldsmetoder (satyagraha) och den enkla livsstil han sedan kom att fullfölja i Indien, dit han återvände 1915.

Sin tes om icke-våld byggde han på övertygelsen att inget varaktigt kan byggas på våld. Våld föder våld och förnedrar våldsmannen. Gandhis krav på icke-våld var definitivt: icke-våld innebär att man inte ens får hysa en ovänlig tanke om någon.

Mahatma Gandhi mördades 30 januari 1948 av en hinduisk fanatiker, förmodligen för att han var emot Indiens delning.