500-talet f Kr - Magadhariket

Magadhariket

Magadha var ett forntida kungarike som låg på den indo-gangiska slätten i östra Indien och sträckte sig över det som idag är den moderna delstaten Bihar. Det var kärnan i flera större kungariken eller imperier mellan 600-talet f.Kr. och 800-talet e.Kr. Magadha var också platsen där två av Indiens stora religioner, jainismen och buddhismen, uppstod och utvecklades.

Strategiskt läge i Gangesslätten

Magadhas tidiga betydelse kan förklaras av dess strategiska läge i Gangesflodens slätt, vilket gjorde det möjligt att kontrollera kommunikationen och handeln på floden. Floden gav också en länk mellan Magadha och de rika hamnarna i Gangesdeltat, som gav tillgång till den östra kusten av Indien.

Flera dynastier

Magadhas första kända dynasti var Haryanka-dynastin, som grundades av Bhattiya omkring 600-talet f.Kr. Den första betydande kungen av denna dynasti var Bimbisara, som regerade mellan 544 och 492 f.Kr. Bimbisara var en vän och beskyddare av Buddha, som föddes i det närliggande kungariket Kosala omkring 563 f.Kr. Bimbisara utvidgade Magadhas territorium genom att erövra det östra kungariket Anga och genom att gifta sig med Kosala Devi, dotter till kungen av Kosala, som gav honom Kashi som hemgift. Han etablerade också diplomatiska relationer med andra stater, såsom Gandhara i nordväst och Vajji i norr.

Riket förändras och utvecklas

Bimbisaras tid som kung avslutades genom att han blev fängslad och dödad av sin egen son Ajatashatru, som tog makten med våld. Ajatashatru fortsatte sin faders politik och utvidgade Magadhariket ytterligare. Han förde ett långvarigt krig mot Vajji-förbundet, som leddes av Licchavis, ett folk som hade nära band med Buddha. Han lyckades slutligen besegra dem genom att använda nya vapen, såsom stridsvagnar med skäror och katapulter för att kasta stora stenar. Han flyttade också huvudstaden från Rajagriha (nuvarande Rajgir) till Pataliputra (nuvarande Patna), som han befäste med en trämur.

Samtida med Buddha

Ajatashatru var samtida med Mahavira (599–527 f.Kr.), grundaren av jainismen, och Gautama Buddha (563–483 f.Kr.), grundaren av buddhismen. Han besökte båda dessa religiösa lärare och blev påverkad av deras läror. Han var närvarande vid Buddhas död i Kushinagar och bidrog till hans kremering. Han deltog också i det första buddhistiska rådet som hölls i Rajagriha efter Buddhas död.

Instabilitet och inbördeskrig

Efter Ajatashatrus död omkring 460 f.Kr. följde en period av instabilitet och inbördeskrig i Magadha. Hans son Udayabhadra efterträdde honom på tronen, men mördades snart av sin son Anuruddha, som i sin tur mördades av sin bror Munda. Munda efterträddes av sin bror Nagadasaka, som störtades av minister Shishunaga, som grundade en ny dynasti omkring 413 f.Kr.

Erövringståg mot centrala Indien

Shishunaga-dynastin återställde ordningen och stabiliteten i Magadha och utökade dess inflytande över andra delar av Indien. Shishunaga erövrade Avanti i centrala Indien och gjorde dess huvudstad Ujjayini till sin andra huvudstad. Han besegrade också Pradyota, kungen av Malava, som hade anfallit Magadha under det tidigare kaoset. Han överlät tronen till sin son Kalashoka, som kallade till det andra buddhistiska rådet i Vaishali för att lösa en schism inom sangha, det buddhistiska munk- och nunnesamfundet.

Utvecklas till ett mäktigt rike under utländskt ledarskap

Kalashoka mördades av en av sina generaler, Mahapadma Nanda, som grundade den berömda Nanda-dynastin omkring 345 f.Kr. Nanda-dynastin var den sista inhemska dynastin i Magadha innan den ersattes av den utländska Maurya-dynastin. Nanda-dynastin gjorde Magadha till ett mäktigt imperium som sträckte sig över nästan hela norra Indien och delar av södra Indien. Den mest kände kungen av denna dynasti var Dhana Nanda, som var känd för sin rikedom och tyranni. Han beskattade hårt sina undersåtar och förtryckte dem med sin stora armé. Han var impopulär bland både folket och adeln, och mötte flera uppror och invasioner.

Alexander den store

Dhana Nandas regeringstid slutade när han störtades av Chandragupta Maurya, en ung äventyrare som hade allierat sig med den berömde grekiske generalen Alexander den store, som hade invaderat Indien 326 f.Kr. Chandragupta fick stöd av den skicklige ministern och strategen Chanakya, som hade blivit förödmjukad av Dhana Nanda. Tillsammans besegrade de Nanda-armén och erövrade Pataliputra. Chandragupta grundade Maurya-dynastin, som skulle bli det första pan-indiska imperiet i historien.