1336-1565 - Vijayanagar

Detta kungarike grundades 1336 i delar av nuvarande Karnataka, sydvästra Indien. Grundaren var den hinduiske prinsen Harihara. 

Historien bakom kungariket lyder som följer: "Han hade tillfångatagits av sultanatets armé, förts till Delhi och tvångsomvänts till till islam. han lyckades återvända till södern, återgick till hinduismen och grundade Vijayanagarriket, uppkallat efter sin huvudstad (Vijayanagar betyder "segerns stad")." (Indien, D. Ståhl Empatum AB)
Vijayanagar lyckades stå emot muslimerna i norr, i tvåhundra år, mycket tack vare en väl planerad krigsföring.
Rikets storhetstid inföll under Krishna Deva Rajas regering som varade omkring 1509 -1530.
K.D.R införde ett slags skattesystem där allt jordinnehav värderades efter storlek och kvalitet, hantverkare betalade yrkesskatt och bröllop var skattebelagda. Staten fick även in pengar från andra typer av intäkter, exempelvis; förmögenhetsskatt, tullar och böter.
År 1365 led Vijaynagar ett katastrofalt nederlag mot rikena i norr och upplöstes därmed.