1612 - Första brittiska handelsstationen

Storbritannien bygger handelsstationer

Portugiserna var inte de enda med avsikt att ta makten över Indien, det tågade in fransmän, holländare, danskar och britter också.

1600 bildades Ostindiska Kompaniet genom att Drottning Elizabeth I givit monopol till ett handelsbolag i London på Storbritanniens handel med Indien.

Den allra första handelsstationen upprättades i Surat i Gujarat, 1640 bildades en handelsstation som kom att ligga i Madras och senare upprättades också handelsstationer i Bombay (1668) och i Calcutta (1690).