1905 - Bengalen delas

"1905 delades Bengalen upp i Östbengalen och Västbengalen. Östbengalen var övervägande muslimskt och motsvarar det senare Östpakistan och dagens Bangladesh. Västbengalen omfattade förutom dagens bengaliska delstat även Orissa och Bihar, vilket medförde att bengalerna blev en minoritet i Västbengalen." (Indien, D. Ståhl Empatum AB)