Vattendrag

Notis: Floden Nag som flyter genom staden Nagpur ska renas

Floden Nag som flyter genom staden Nagpur ska renas

Med målet om en hälsosam miljö och biologisk mångfald satsar nu Indiens regering på att försöka göra floden Nag ren. Floden som flyter genom staden Nagpur, och också gett staden dess namn, är idag kraftigt förorenad av industrier och orenade kloaker.

Prenumerera på innehåll