Goas stränder förorenade med sjukdomsframkallande patogener

En ny studie från den indiska regeringen visar att vattnet på stränderna i Goa är förorenat med sjukdomsframkallande patogener. Studien, som genomfördes av National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), fann att vattnet på 20 av de 27 stränderna i Goa innehöll höga halter av bakterier, virus och parasiter. 

Flera olika patogener

De vanligaste patogenerna som hittades var E. Coli, salmonella och shigella. Dessa bakterier kan orsaka mag- och tarminfektioner, som diarré, kräkningar och magsmärtor. Virus som rotavirus och norovirus kan orsaka liknande symtom, samt feber och huvudvärk. Parasiter som giardia och cryptosporidium kan orsaka diarré, magsmärtor och viktminskning.

Särskilt dåligt vid turisttäta stränder

Studien fann att vattnet var särskilt förorenat på stränder som är populära bland turister. Detta beror sannolikt på att dessa stränder är mer utsatta för mänskligt avfall, såsom toalettavfall och skräp. Hundar och kossor som gör sina behov direkt på stranden är också en bidragande orsak.

Goa – viktigt för statens ekonomi

Goa är ett populärt turistmål, och stränderna är en viktig del av statens ekonomi. Studiens resultat är oroande, eftersom de kan leda till hälsoproblem för turister och lokalbefolkningen.

Nyare mätningar visar viss förbättring

Nyare mätningar som genomfördes av NEERI i augusti 2023 visar att föroreningen av stränderna i Goa har minskat något sedan den tidigare studien. Av de 27 stränderna som undersöktes innehöll vattnet på 16 stränder höga halter av patogener. Detta är en förbättring jämfört med den tidigare studien, då 20 stränder hade höga halter av patogener.

De stränder som var mest förorenade i den senaste studien var:

 • Anjuna
 • Baga
 • Calangute
 • Palolem
 • Sinquerim

Enbart en tillfällig förbättring?

Den minskade föroreningen kan dock vara tillfällig. Goa är ett turistmål som är särskilt populärt under vinterperioden, under vilken de tidigare mätningarna gjordes. Under denna tid är stränderna fulla av turister, vilket kan leda till ökad förorening. Under sommarperioden saknar Goa dessutom dess berömda Beach Shacks.

Beach Shacks bidrar till föroreningar

En av de orsaker som bidrar till föroreningarna av Goas vatten är de Beach Shaks som gör Goa så speciellt. Nedgången av uppmätta patogener i Goas vatten anses därför kunna härledas till att dessa Shacks helt saknades under den period då resultaten av vattenmätningarna tillfälligt förbättrades.

Vad gör du Goas regering?

Goas regering har genomfört en rad åtgärder för att minska föroreningen av strändernas vatten. Dessa åtgärder inkluderar:

 • Bygger eller planerar för att bygga nya avloppsledningar för shacks som ligger nära huvudvägar
 • Design av speciella behållare för avfall vid strandnära shacks
 • Renhållning av stränder
 • Utbildning av allmänheten om vattenhygien

Regeringens åtgärder har haft en viss effekt, men det finns fortfarande behov av ytterligare åtgärder för att lösa problemet med föroreningen av stränderna i Goa.

Vad kan du som badgäst göra?

 • Duscha av dig efter badet
 • Se till att de ända suparna du tar kommer från någon av Goas barer, kallsupar i havet är ett stor ”no-no”.
 • Tvätta händerna innan du äter, även om du precis varit i havet och badat
 • Uppsök läkare om du får längre eller svårare magåkommor eller sårbildningar på fötter
 • Håll utkik i de lokala tidningarna för nya mätningar och eller varningar
 • Använd badskor för att minska risken för sår under fötterna som lätt kan infekteras

  Läs mer om Goa här!