Terminal 1 på Indira Gandhi international Airport i Delhi stängd efter tragisk olycka

En allvarlig takkollaps inträffade nyligen vid Terminal 1 (T1) på Indira Gandhi International Airport i Delhi. Händelsen ledde till minst en persons död och flera skadade. Reser du med Indigo eller Spice Jet kan ditt flyg komma att ändras eller helt ställas in. Räkna även med många förseningar för andra inrikesflyg då färre terminaler behöver hantera all trafik.

Terminal 1 i Delhi

T1 är den äldsta terminalen på flygplatsen i Delhi och hanterar inrikesflygningar för flygbolag som IndiGo och SpiceJet. Under fredagen rasade taket vid avgångsområdet, vilket ledde till att hela terminalen stängdes ner. Det kraftiga regnet ledde även till skador på bilar och annan infrastruktur i området. 

Minister vill säkra terminalens säkerhet

Efter den tragiska olyckan vid Terminal 1 (T1) på Indira Gandhi International Airport i Delhi har Indiens minister för civilflyg,  Rammohan Naidu, beordrat flera åtgärder för att hantera situationen och säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet. Under det blixtinkallade mötet beslutade ministeriet för civilflyg att införa ett så kallat War Room, det kraftigaste redskapet ministeriet har att tillgå.

24/7 War Room

Ett "War Room" kommer att inrättas under nära övervakning av Ministeriet för civilflyg. Detta "War Room" kommer se till att drabbade resenärer får full återbetalning av inställda flygningar eller att man erbjuds alternativa resvägar enligt tillgänglighet. 

Alla återbetalningar kommer att behandlas inom en fastställd tidsram på 7 dagar.

Alla drabbade passagerare kommer få mer information via deras bokningsuppgifter, om du inte har fått information eller bokat via agent, kontakta flygbolagen enligt nedan.

Hjälplinjer: 

Indigo airline 

Terminal T2: 7428748308
Terminal T3: 7428748310

Spicejet 

Terminal T3: 0124-4983410/0124-7101600
9711209864 (Mr Rohit)

Passagerarkomforten av högsta prioritet

Vid mötet lades särskild vikt  vid att göra passagerarna problem till en högsta prioritet och att implementera åtgärder för att hantera den ökade belastningen vid de övriga terminalerna,  T2- och T3.

Inspektera integriteten hos övriga byggnader

 Airports Authority of India (AAI) har fått i uppdrag att snabbt genomföra en grundlig inspektion av strukturell styrka på samtliga av landets flygplatser. Dessa inspektioner måste slutföras inom de närmsta 2-5 dagarna och rapporterna ska lämnas in till Ministeriet för civilflyg.

Initialt utredningsteam

Strukturingenjörer från IIT Delhi har omedelbart skickats för att utvärdera katastrofdn vid Delhi T1. Vidare undersökning kommer att beslutas baserat på deras initiala resultat. Liknande utredning kommer också att utföras för omyckan i Jabalpur.

Unionens minister, Rammohan Naidu, betonade att passagerarnas säkerhet och bekvämlighet är av högsta prioritet. Ministeriet, tillsammans med alla relaterade myndigheter, arbetar för att säkerställa en snabb lösning på de nuvarande utmaningarna och för att förbättra de övergripande säkerhetsstandarderna på landets flygplatser.

Regeringen vill förhindra prishöjningar pga olyckan

Regeringen har instruerat flygbolag att undvika onormala prishöjningar på flygbiljetter till och från Delhi. De betonade också att inställda och ombokade flygningar på grund av händelsen skulle göras utan påföljder.

Takkollapsen vid Delhi-flygplatsen är en allvarlig händelse som kräver noggrann utredning och åtgärder för att förhindra liknande incidenter i framtiden.