G20

Indien: G20 lanserar kunskapsplattform för hållbar turism

Indien: G20 lanserar kunskapsplattform för hållbar turism

Det indiska Turistministeriet och FN:s World Tourism Organization (UNWTO) lanserade nyligen en kunskapsplattform för hållbar turism. Plattformen, som heter G20 Tourism and SDG Dashboard, är en onlineportal som samlar in kunskap och erfarenheter från G20-länderna om hur turism kan bidra till att uppnå FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Indiens premiärminister: Terrorism delar medan turism förenar

Den indiska premiärministern Narendra Modi talade vid nyligen vid det fjärde och sista G20-mötet om turism i Goa. Modi menade att turismministrar sällan får möjlighet att vara turister själva, trots att de hanterar en sektor värd över två biljoner dollar globalt. Premiärministern menade att Indiens synsätt på turism grundar sig i det uråldriga sanskrit-uttalandet "Atithi Devo Bhavah" vilket betyder "Gästen är Gud". 

G20 Tourism Expo i Jaipur

G20 Tourism Expo i Jaipur

Indien är ett land med en mångfald av turistmål som sträcker sig från kultur och historia till natur och äventyr. Landet har en enorm potential att attrahera turister från hela världen, särskilt efter pandemin. Därför har Indiens turistministerium lanserat en ambitiös plan att utveckla 50 nya turistmål i landet under sitt G20-ordförandeskap detta år.

Prenumerera på G20