Våtmarker

Indien får sitt första centrum för bevarande och förvaltning av våtmarker på Världsvåtmarksdagen

Indien får sitt första centrum för bevarande och förvaltning av våtmarker på Vär

Med anledningen av den internationella våtmarksdagen och som ett led i dess engagemang för bevarande, återställande och förvaltning av Indiens våtmarker, berättade Indiens minister för miljö, skog och klimatförändring, Babul Supriyo, idag om inrättandet av ett centrum för bevarande och förvaltning av våtmark. Centrets uppgift är att fylla på kapacitetsutveckling och banbrytande forskning om Indiens våtmarker.

Prenumerera på Våtmarker