Indien får sitt första centrum för bevarande och förvaltning av våtmarker på Världsvåtmarksdagen

Med anledningen av den internationella våtmarksdagen och som ett led i dess engagemang för bevarande, återställande och förvaltning av Indiens våtmarker, berättade Indiens minister för miljö, skog och klimatförändring, Babul Supriyo, idag om inrättandet av ett centrum för bevarande och förvaltning av våtmark. Centrets uppgift är att fylla på kapacitetsutveckling och banbrytande forskning om Indiens våtmarker.

Vikten av olika ekosystem

Våtmark i Indien med båtar

Under lanseringen betonade Indiens minister för miljö och belyste vikten och betydelsen av våtmarkerna och dess roll i att tillhandahålla olika ekosystem. "Det dedikerade centrat som lanseras idag ska ta itu med specifika forskningsbehov och kunskapsluckor och kommer att hjälpa till med tillämpningen av integrerade metoder för bevarande, förvaltning och klok användning av våtmarkerna." sa Babul Supriyo.

Indiens våtmarker

Tidig morgon på våtmarken i Indien

Indien består av nästan 4,6% våtmarker och täcker ett område på 15,26 miljoner hektar. 42 platser i Indien, med en yta på 1,08 miljoner hektar, har utsetts till våtmarker av internationell vikt, elelr så kallade Ramsar-platser. År 2021 markerar också firandet av 50-årsjubileet för undertecknandet av Ramsar-konventionen om våtmarker som skrevs under i Ramsar, Iran, den 2 februari 1971. Ett datum som firas med Världsvåtmarksdagen under denna dag varje år.

Nationellt och Internationellt partnerskap

Fiske i Indien

Centret kommer att hjälpa till att bygga partnerskap och nätverk med relevanta nationella och internationella byråer. WCM ska fungera som ett kunskapsnav och möjliggöra utbyte mellan delstater, unionsterritorier, våtmarksmyndigheter, våtmarksanvändare, chefer, forskare, beslutsfattare och utövare. Centret ska också hjälpa regeringarna i unionen, delstaterna och unionsterritorierna med utformningen och genomförandet av policy- och regleringsramar, ledningsplanering, övervakning och riktad forskning för dess bevarande.

Ny publikation om Indiens våtmarker

Den indiska ministern släppte också en publikation som tar upp Indiens diversitet på dess Ramsar-platser i landet. Du kan ladda ner broschyren som PDF i länken nedan.

Läs mer

Ladda ner broschyren om Indiens Ramsar-platser här!