Den indiska turistnäringen ger stora möjligheter till kvinnor och landsbygden

I ett webbseminarium i mars 2021, ordnat av det indiska turistdepartementet, lyftes kvinnor och det rurala samhället fram som vinnare i turistbranschen. Seminariet hade titeln "Weaving Growth of Rural India with SEWA & Airbnb India", dvs Väva tillväxt i rurala Indien med SEWA och Airbnb. I seminariet talades det om hur just turistsektorn ger ekonomiska möjligheter till de lokala samhällena på den indiska landsbygden och då särskilt till kvinnliga företagare.

Den indiska turismsektorn

Enligt de indiska myndigheterna står turistnäringen, direkt och indirekt, för nära 13% av Indiens arbetstillfällen. Under seminariet menade man att inom denna sektor ser man ett stort växande intresse för bland annat erfarenhetsturism, vilket kan ge en enorm ekonomisk möjlighet för det lokala rurala samhället – och då inte minst för kvinnliga företagare.

Turism – en möjlighet för kvinnor på den indiska landsbygden

Att stärka kvinnorna genom att hjälpa dem bli ekonomiskt oberoende hjälper inte bara till att generera inkomster utan skapar också en enorm motor för social förändring. Webbseminariet förde diskussuioner kring kvinnors egenmakt och hur man kan förbättra försörjningen för kvinnliga egenföretagare och kvinnor inom den informella ekonomin genom olika initiativ med hjälp av teknik, teknisk utbildning, mikrofinanser etc.  

Seminariet som presenterades av Vineeta Dixit, chef för offentlig politik i Indien, och Tejasbhai Raval, teknikchef på SEWA, berättade om samarbetet mellan SEWA och Airbnb (Läs mer vad detta är nedan) och hur detta samarbete lett till en resa med otroliga upplevelser för båda parter. Två av de mest framgångsrika home-stay-ägarna och äldsta medlemmar i SEWA, Gauriben och Meetaben berättade om sina erfarenheter om att vara värd för gäster i sina hem och hur det har gynnat dem att växa ekonomiskt, tekniskt och kunskapsmässigt. Det var ett stolt ögonblick för Gauriben när hon berättade att hon inte bara tjänar pengar för sig själv utan för hela hennes hushåll inklusive hennes man. Gauriben ger inte längre bara försörjning åt sitt eget hushåll utan anställer idag flera personer utifrån.

Rupinder Brar, ministeriet för turism, lyfte fram initiativet ”Vocal for Local” från Indiens regering och menade att det är väldigt sant att när det finns vilja finns det väg och var och en kan hitta ett sätt att åstadkomma det man vill oavsett hinder. Hon berättade vidare om den livsförändrande inverkan som Dhordo-invånarna upplevde när premiärministern, som då var Gujarats chefsminister, skapade tältstaden i Bhuj efter jordbävningen i Bhuj 2001. 

I området kring Statue of Unity i Kevadia finns självhjälpsgrupper av kvinnor från närliggande byar som drivs med stöd av statliga myndigheter. Tillsammans driver de cafeterior, är guider och spelar många andra roller inom turistsektorn. Rupinder upprepade regeringens vision att främja kvinnor i turismen och att kvinnor kan vara det som förbättrar och förändrar hela denna sektor i framtiden.

Vad är SEWA?

SEWA står för Self-Employed Womens’s Association, ungefär Kvinnliga egenföretagares förening, och är en indisk fackförening startad 1972. SEWA är idag en medlemsbaserad organisation för, ofta fattiga, egenföretagande kvinnor i Indien. SEWA arbetar för att kvinnor ska kunna få ett heltidsarbete och därmed kunna få ta del av det, ofta begränsade, sociala skyddsnät som finns i Indien så som hälso- och sjukvård utöver en säker inkomst. Dessutom arbetar SEWA för de kvinnor som arbetar i den informella sektorn i Indien. SEWA har mer än 1,5 miljoner medlemmar fördelade över 18 delstater. Av dessa medlemmar sägs ca 35% tillhöra den yngre generationen.

Vad är Airbnb?

Airbnb är en onlinemarknadsplats för uthyrning av privata boenden runt om i världen. Man kan registrera sitt eget rum, lägenhet eller hus för uthyrning på plattformen och Airbnb sköter bokningen mot en provision. Företaget, som har sitt huvudkontor i San Fransico, har fått en hel del kritik för hur bland annat plattformen förstört möjligheten för många i lokalbefolkningen att få bostad eftersom lägenheter i bra lägen köps upp enbart för att hyras ut. Samtidigt har det gett många möjligheten att hyra ut ett eller ett par rum i sitt hem för att på så vis få in lite extra inkomst. Du kan läsa mer om Aibnb och dess kontroverser på exempelvis Wikipedia (engelska) 

Dekho Apna Desh – Se ditt land

Den indiskaturistmyndigheten har under det senaste året satsat på en serie  webbseminarier under namnet Dekho Apna Desh (ungefär ”Se ditt land”). Precis som namnet antyder är det en serie webbseminarier som lyfter fram olika aktiviteter, möjligheter och tips för turister i Indien. Seminarierna hålls på engelska vilket gör dem intressanta för såväl inhemska som utländska turister i Indien. Du kan hitta fler av seminarierna i serien i våra länkar nedan. Flera seminarium i serien finns också upplagda på Youtube här! 

Läs mer

Se SEWAs officiella hemsida här