Indien lanserar nationell handlingsplan för marin miljö och landets sköldpaddor

Efter att ha insett behovet av att bevara landets marina mega-fauna har Indiens ministerium för miljö, skog och klimatförändringar släppt "Marine Mega Fauna Stranding Guidelines" och "National Marine Turtle Action Plan" i slutet av januari. Den indiska unionens miljöminister, Prakash Javadekar påpekade under tillfället att ”Mångfald är Indiens skönhet, vi måste bevara den”.

Virtuellt lanseringsevenemang

På det virtuella lanseringsevenemanget sa unionens miljöminister att mångfald hos både flora och fauna, inklusive den marina biologiska mångfalden, är Indiens skönhet och att vi måste bevara den med bästa möjliga åtgärder och insatser.

Indiens marina liv

Indien har en rik marin biologisk mångfald längs en vidsträckt kustlinje på över 7500 km. Från färgglada fiskar, hajar, inklusive valhajar, sköldpaddor och stora däggdjur som valar, delfiner och dugonger till färggranna koraller. Indiens marina livsmiljöer har inte bara olika djurarter utan ger också resurser som är nödvändiga för människans välbefinnande.

Miljontals människor är beroende av dessa marina resurser, allt från maritim handel och transport till mat, mineralresurser, kulturella traditioner, andliga värden och inspiration som lockar turister från när och fjärran. Delstater så som Goa och i viss mån även Kerala (länkar längre ned) lever i stor del på fiske och turism.

Stora problem för de marina miljöerna

Trots de enorma ekonomiska, ekologiska och kulturella värdena för marina miljöer i Indien, står de så kallade marina mega-fauna-arterna och marina sköldpaddorna inför en mängd olika utmaningar, inklusive strandning och intrassling i nät, plastskräp och rep. För att hantera sådana utmanande situationer krävs samordning, åtgärder och medverkan från människor som kan hjälpa till med långsiktigt bevarande av marina arter och deras livsmiljöer.

Den nya handlingsplanen för Indiens marina liv

Undertecknande av den marina handlingsplanen i Indien

De dokument som lanserades idag innehåller vägar och resurser för att främja sektorsövergripande åtgärder för bevarande och de innehåller också vägledningar för en förbättrad samordning mellan regeringen, det civila samhället och alla relevanta intressenter.  Handlingsplanen samt samarbetet mellan dessa intressenter ska kunna hjälpa mot problemen med strandning, intrassling, skador och dödlighet hos marina däggdjur och bidra till bevarandet av marina sköldpaddor.

Dessa två dokument belyser åtgärder som ska vidtas för att hantera strandade djur på stranden, strandade eller intrasslade djur i havet eller på en båt, förvaltningsåtgärder för förbättrad samordning, minska hot mot marina arter och deras livsmiljöer, rehabilitering av försämrade livsmiljöer, förbättra människors deltagande, främja vetenskaplig forskning och utbyte av information om marina däggdjur och havssköldpaddor och deras livsmiljöer.

Läs mer

Indien.nu om Goa

Indien.nu om Kerala

Indien.nu om Indiens paradisöar, Andamanerna och Nicobarerna

Bild på sköldpadda av Tanguy Sauvin på Unsplash