Indiens premiärminister lanserar kampanjen ”Fånga regnet”

Den internationella världsvattendagen gick av stapeln den 22 mars och under denna dag passade Indiens premiärminister, Narendra Modi, på att lansera ett antal vattenrelaterade projekt i landet. Projektet ”Jal Shakti Abhiyan: Fånga regnet” lanserades för att göra Indien mindre beroende av de allt mer sinande grundvattentäkterna men premiärministern pratade även om andra vattenrelaterade frågor.

Vattenrelaterade projekt i Indien

Den indiska premiärministern, Narendra Modi, lanserade kampanjen ”Jal Shakti Abhiyan: Fånga regnet” på världsvattendagen via videokonferens. Ett samförståndsavtal undertecknades mellan unionens minister för Jal Shakti och Madhya Pradesh och Uttar Pradeshs överordnade ministrar för att genomföra ett projekt kallat Ken Betwa Link – det första projektet i den nationella perspektivplanen för sammanlänkning av floder. Premiärministern interagerade också med kommuner och byråd i Rajasthan, Uttarakhand, Karnataka, Maharashtra och Gujarat under dagen.

Snabb utveckling kräver vattensäkerhet

Narendra Modi berättade att ett stort steg har tagits för Ken-Betwa-kanalen tillsammans med införandet av kampanjen Fånga regnet. Han menade att detta avtal är viktigt för att förverkliga Atal jis dröm i miljontals familjer i Uttar Pradesh och Madhya Pradesh. Han sa att snabb utveckling inte är möjligt utan vattensäkerhet och en effektiv vattenhantering. Vidare menade han att visionen om Indiens utveckling och Indiens självförsörjande är beroende av landets vattenkällor och dess vattenanslutningar.

Ken-Betwa Link Canal är en kanal som knyter samman de två floderna Ken och Betwa mellan delstaterna Uttar Pradesh och Madhya Pradesh.

Vatten, stan är full av projekt om vatten

Premiärministern noterade att utmaningen med Indiens vattenkris ökar i takt med Indiens utveckling. Han sa att det är den nuvarande generationens ansvar att fullgöra sitt ansvar för de kommande generationerna. Han hävdade att regeringen har prioriterat vattenförvaltning i sin politik och sina beslut. Modi menade att under de senaste 6 åren har många steg tagits i denna riktning. Den indiska premiärministern pratade vidare om Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna, vattenkampanjen ”vatten till varje gård - Har Khet ko Paani”, kampanjen "Per Drop More Crop (Mer skörd för varje droppe)" och NamamiGange Mission, Jal Jeevan Mission samt Atal Bhujal Yojana. I samband med detta rapporterade Narendra Modi att arbetet med dessa projekt går fort.

Jal Shakti Abhiyan – Fånga regnet

Insamling av regnvatten på farm i Indien

Den indiska premiärministern påpekade att ju bättre Indien hanterar regnvatten, desto mindre är landets beroende av grundvatten. Därför är framgången för kampanjer som "Fånga regnet" mycket viktigt. Han noterade att både stads- och landsbygdsområden har inkluderats i Jal Shakti Abhiyan. Han uppmanade att intensifiera ansträngningarna för att bevara vattnet under dagarna fram till den allt så viktiga monsunen. Modi betonade vikten av de lokala indiska byråden och sade att ”Jal Shapath”, som organiseras över hela landet, bör bli allas löfte och andra natur. Han sa att när vår natur förändras med avseende på vatten, kommer naturen också att stödja oss.

Hantera Indiens flodvatten

Premiärministern noterade att förutom infångande av regnvatten har hanteringen av flodvatten i Indien också diskuterats i årtionden. För att rädda landet från en vattenkris är det nu nödvändigt att arbeta snabbt i den riktningen. Han sa att Ken-Betwa Link Project också är en del av denna vision. Han gav löftet om att både Uttar Pradeshs och Madhya Pradesh delstatsregeringar gör allt för att göra detta projekt till verklighet.

Vatten till fler familjer

Den indiska premiärministern berättade att för bara 1,5 år sedanfick bara 35 miljoner av 190 miljoner familjer på landsbygden vatten via ledningar. Med det kunde han uttryckte sin glädje att efter lanseringen av Jal Jeevan Mission har cirka 40 miljoner nya familjer anslutits till systemet

Vattentestning

Det är inte bara att vattnet ska komma ut till alla i landet, det gäller också att vattnet håller god kvalitet. Narendra Modi spenderade en stund med att berätta om hur kvinnor på den indiska landsbygden tränats till att testa och bevaka vattenkvalitén i deras omgivningar, något vi skrivit om tidigare. Se länk längre ned.

Mer

Du kan se hela konferensen, på hindi, här nedan.