Indiska regeringen öppnar plånboken för utveckling av kryssningsturism

 Det indiska ministeriet för turism tror på potentialen hos landets kryssningsturism och har även identifierat just kryssningsturismen som ett av landets nischade turistprodukter. Utveckling och marknadsföring av turistdestinationer och produkter, inklusive kryssningsturism, är i första hand ansvaret för respektive delstatlig regering, men turistministeriet tillhandahåller dock ett centralt finansiellt bistånd till de delstatliga myndigheterna för utveckling av turism.

Utveckling av kryssningsturism även på landets floder

Indien är inte bara intresserade av kryssningsturism efter landets långa kuster utan siktar också på landets långa och mäktiga floder. Pengar för alla dessa typer av projekt finns nu att hämta under programmet "Bistånd till centrala organ för utveckling av turisminfrastruktur".

Utan intressanta destinationer, ingen intressant kryssning

Indiska turistministeriet har också insett att utan intressanta destinationer blir det ingen intressant kryssning. Utvecklingen av landets kustturism är därför intimt förknippad även med kryssningsturismen. Indien har identifierat “Coastal Circuit” som en av de femton tematiska kretsarna för utveckling under Swadesh Darshan Scheme och ger ekonomiskt stöd till de olika delstatliga regeringar/unionsområdesförvaltningar för olika turismprojekt, som kan inkludera komponenter relaterade till kryssningsturism. Dessa projekt prioriteras i samråd med de indiska delstaterna och unionsterritorierna varje år, under förutsättning att medel finns tillgängliga. 

Utveckla Indiens ekonomiska utveckling med kustens enorma potential

Förutom de ovanstående punkterna har också ministeriet för hamnar, sjöfart och vatten implementerat “Sagarmala”, ett nationellt program som syftar till att påskynda den ekonomiska utvecklingen i landet genom att utnyttja potentialen hos Indiens 7 500 km långa kustlinje och 14 500 km potentiellt farbara vattenvägar. Under detta program finns flera projekt som specifikt fokuserar på främjande av kryssningspassagerartransporter.

Bild: Bilden kommer från det indiska rederiet Angriya