Kryssningsturismen i Indien ska växa tiofalt

Den indiska centralregeringens minister för hamnar, sjöfart och vattenvägar, Sarbananda Sonowal, pratade i dagarna på Indiens första internationella kryssningskonferens, i Mumbai. Ministern hävdade att den indiska kryssningsmarknaden har potential att växa tiofaldigt under det kommande decenniet, drivet av stigande efterfrågan och disponibla inkomster. "Indiens regering inser denna potential och är fast besluten att positionera Indien som ett globalt kryssningsnav med toppmodern infrastruktur för både havs- och flodkryssningar" berättade han vidare under invigningen av konferensen i Mumbi under lördagen (den 14 maj 2022).

Indien – en magnifik kryssningsdestination

Den indiska sjöfartsminister menade att Indien är en magnifik kryssningsdestination, och sade att flera attraktioner i Indien längs dess 7 500 km långa kustlinje och stora flodsystem ännu inte har avslöjats för världen. Han menade också att de globala aktörerna har visat ett stort intresse för att främja kryssningsturism i Indien. Enligt Sarbananda Sonowals utsaga skulle Indien, med utvecklingen av rätt infrastruktur och antagandet av modern teknik, säkerligen bli en av de bästa turistdestinationerna i världen.

Rådgivande panel inrättas för att hjälpa Indiens kryssningsturism

Sonowal uppgav att regeringen har inrättat en arbetsgrupp som leds av sekreteraren för turism och sekreteraren för sjöfart för att bidra till utvecklingen av landets kryssningsturism. Ministern tillkännagav idag också inrättandet av en rådgivande kommitté på hög nivå, bestående av nationella och internationella experter, för att hjälpa arbetsgruppen att skapa ett möjliggörande ekosystem för utveckling av kryssningsturism i landet.

Sonowal refererade till Indiens premiärminister, Narendra Modi, och sa "Transformation är möjlig genom transport och för det måste vi utnyttja teknologin". Premiärminister betonade vikten av hamnar och sa att hamnledd utveckling kan hjälpa till att utveckla ett omfattande ekosystem för transport och turism, särskilt när det gäller kryssningsturism.

Fyra temabaserade områden för kryssningar i Indien

När turen kom till Shripad Naik, Minister of State (Ministry of home affairs) berättade han att regeringen har börjat utveckla fyra temabaserade kustdestinationskretsar. Exemplen han gav var:

Pilgrimsturer i Gujarat
Västkusten – kulturella och natursköna turer
Sydkusten – ayurvediska hälsoturer
Östkusten – kulturarvsturism

Strand i Indien

Dessutom vill man också utveckla temat ”fyrar och öar” Han sa vidare att flodkryssningar eller inlandskryssningar är en annan potentiell del av kryssningsturismen som kan utforskas.

Den indiska turistsektorn växer efter pandemin

Sekreteraren för hamn och sjöfart, Sanjiv Ranjan, berättade att turistsektorn växer efter pandemin och att kryssningsturismen har registrerat en tillväxt på 35 % från år till år. Han sa att Indiens regering har förberett ”Maritime Vision Document 2030” med fokus på kulturarvsturism, ayurvedaturism, kustturism, flodkryssningsturism med mera. Han sa också att nya affärsmöjligheter för globala kryssningsfartyg såväl som nystartade företag diskuterades i detalj på intressentmötet under lördagsförmiddagen.

Den indiska regeringens initiativ 

Indien siktar på att öka kryssningspassagerartrafiken från 400 000 passagerare till 4 miljoner. Kryssningsturismens ekonomiska potential förväntas öka från 110 miljoner USD till 5,5 miljarder USD under de kommande åren menar man. För att stärka kryssningsturismindustrin i landet har Indiens regering tagit flera initiativ, inklusive uppgradering av infrastruktur, rationalisering av hamnavgifter, avskaffande av utsättningsavgifter, beviljande av prioriterad kajplats till kryssningsfartyg samt tillhandahållande av e-visumfaciliteter vid internationella hamnar.

Sju indiska hamnar uppgraderas för kryssningsturism

Uppgradering och modernisering genomförs vid sju större hamnar i landet, inklusive landets flaggskepp, New International Cruise Terminal, som byggs upp i Mumbai. New International Cruise Terminal uppförs till en totalkostnad om nära fem miljarder rupies. Den ”ikoniska havskryssningsterminalen” (som regeringen kallar den) uppförs vid BPX-Indira Dock och förväntas tas i drift i juli 2024. Terminalen kommer ha en kapacitet för att hantera 200 fartyg och 1 miljon passagerare per år. 

Liknande uppgradering av infrastrukturen äger rum i Goa, New Mangalore, Kochi, Chennai, Visakhapatnam och Kolkata.

Om konferensen

Den första ”Incredible India International Cruise Conference” har organiserats gemensamt av ministeriet för hamnar, sjöfart och vattenvägar, Indiens regering och FICCI. Strategier för att utveckla Indien som ett kryssningsnav, politiska initiativ och hamninfrastruktur, flodkryssningsturismens potential, teknikens roll i den post-pandemiska världen är några av nyckelfrågorna som diskuteras vid tvådagarsevenemanget.

Mer än 300 delegater som representerar intressenter inklusive internationella och indiska kryssningsrederier, investerare, branschexperter och konsulter, höga tjänstemän från centrala och statliga regeringar, hamnar, sjöfartsstyrelser och turistråd deltar i konferensen.