Hand in Hand

Hand in Hand

Hand in Hand började som en svensk hjälporganisation i Kancheepuram i Tamil Nadu i södra Indien, med eliminering av barnarbete som fokus. Idag använder vi oss av ett holistiskt tillvägagångssätt som bygger på fem grundläggande områden: kvinnligt entreprenörskap, eliminering av barnarbete, hälsa, demokrati och miljö. Modellen har visat sig så kraftfull  att den introducerats i flera indiska delstater, och även i Afghanistan, Sydafrika och Latinamerika.

Vår vision är en värld utan fattigdom och barnarbete.

Hur vi arbetar:
Vi bekämpar fattigdom genom  att erbjuda kvinnor de förutsättningar som krävs för att  kunna ta hand om sig själva och sina familjer. Detta sker genom utbildning, jobbskapande och demokratiutveckling. Vi arbetar alltid från gräsrotsnivå, "bottom-up" och alltid integrerat i samhället.

Vårt mål är att eliminera fattigdom genom att skapa företag och jobb. Väl medvetna om att fattigdom är ett komplext problem har vi utarbetat en modell som bygger på ett holistiskt tillvägagångssätt för att nå bestående utveckling.

Hand in Hand Sweden är en ideell förening (org nr 814000-8643) som arbetar utan vinstintresse.
Vi har beviljats följande 90-konto:
pg: 90 00 91-0
bg: 900-0910

Föreningen har som huvudsakligt syfte att stödja utvecklings- och hjälparbete i den sydindiska delstaten Tamil Nadu. I största utsträckning skall arbetet utformas som hjälp till självhjälp och ökad egenförsörjning genom insatser såsom eliminering av barnarbete och skolverksamhet samt självhjälpsgrupper, mikrofinansiering och entreprenörskap.

Vi tror på ett holistiskt tillvägagångssätt och fokuserar även på demokratifrågor samt hälso- och miljöprojekt. Arbetet på plats i Indien utförs av Hand in Hand Tamil Nadu.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.
Hand in Hand Sweden
Kungsgatan 36
111 35 Stockholm
Sweden
+46-(0)8 555 798 30
info@handinhand.nu