Förseningar I flygtrafiken och uppmaning om försiktighet

Flight Radar över Indien

Med tanke på det spända läget mellan Indien och Pakistan är luftrummet över Pakistan och delar av Indien stängt. Indiska regeringen har ett ökat säkerhetsläge där besökare och bofasta uppmanas till att vara försiktiga.

Gammal konflikt med ny glöd

Konflikten mellan de två kärnvapennationerna Indien och Pakistan är lika lång som Pakistans historia. Konflikten handlar främst om området Jammu & Kashmir och har nu åter igen blossat upp efter att Indien besvarat en terrorattack mot sina trupper genom att bomba en terror-camp i Pakistan. Pakistan har efter det kränkt det indiska luftrummet och båda nationerna har förlorat stridsflygplan i striderna. Det kan finnas en viss risk för att konflikten ska itensifieras men i bästa fall kommer situationen snart återgå till den spända men normala igen.

Alla flyg påverkas

Alla flyg till och från Indien kommer under den närmsta tiden bli kraftigt försenade, detta på grund av att lufttrafiken för civil trafik är helt stängd över Pakistan och delvis stängd i Indien. Alla flyg mellan Europa och Indien kommer därför vara kraftigt försenade tills situationen är under kontroll. Radarbilden nedan visar hur lufttrafiken i området såg ut vid publiceringstillfället.

Radarkarta över Indien och Pakistans flygtrafik

Även inrikesflyg påverkas

Det är inte bara den internationella trafiken som påverkas då flygplatser i stora delar av nordvästra Indien helt eller delvis håller stängt. Det innebär att flyg till Rajasthan, Punjab, Haryana och Jammu & Kashmir helt eller delvis är inställda samt att resten av landets trafik kan påverkas med stora förseningar till följd.

Svenska UD avråder och manar till försiktighet

Svenska UD och den svenska ambassaden i Indien avråder helt från icke nödvändiga resor till delstaten Jammu & Kashmir, förutom Ladakh. Ambassaden uppmanar också svenska resenärer att noga följa lokala myndigheters anvisningar, följa händelseutvecklingen i lokal och internationella media, samt anmäla sig till svensklistan. 

Ambassaden skriver på sin hemsida

Spänningar i gränsområdet Indien/Pakistan

Med anledning av ökade spänningar uppmanas svenska medborgare som väljer att vistas i det generella gränsområdet mellan Indien och Pakistan att iakttaga stor försiktighet, följa lokala nyhetssändningar och lokala myndigheters rekommendationer samt undvika folksamlingar/demonstrationer.

Indien har även utfärdat en förhöjd säkerhetsnivå för Delhi, Rajastan, Punjab, Gujarat och Maharashtra.

Läs mer här:

Sweden Abroad (UD)

Times of India (indisk nyhetstidning)

Hindustan Times (indisk nyhetstidning)

Köp gärna David Ståhls faktaspäckade bok INDIEN för mer mer om bakgrunden till konflikten.