Goda nyheter: Indien förväntas få normal monsun

Indien förväntas få normal monsun 2020

Precis som de flesta länder har Indiens ekonomi drabbats hårt av den pågående corona-krisen. Företag inom de flesta branscher har drabbats av nedstängningar och ett oräkneligt antal människor har förlorat sina inkomster. En dålig monsun skulle kunna göra situationen mycket sämre men nu förespås goda nyheter.

Den nordvästra monsunen

Den så kallade nordvästra monsunen (läs vår monsunguide här) drar in över västra Indien den 1a juni varje normalt år och täcker runt 75% av landets yta efter ungefär en månad. Monsunen är den huvudsakliga perioden av nederbörd över nästan hela Indien och större variationer i dess intensitet kan innebära stora katastrofer från torka till översvämningar. Under de senaste åren har vissa delar av landet drabbats av svår torka med sinande grundvattennivåer till följd. Andra delar av Indien och då framför allt Kerala, har drabbats av svåra översvämningar där monsunen varit starkare än normalt under 2018 och 2019. 

2020 ett år med normal monsun?

Enligt Indiens metrologiska institut kommer monsunen 2020 vara normal vilket skänker glädje till nästan hela landet. Monsunen, som pågår till slutet av september, förväntas ge 96% - 104% av de normala regnmängderna baserat på nederbörden mellan 1961 och 2010. Snittet för nederbörden över landet är 880 mm under denna period. Monsunens startdatum förespås vara en dag tidigare än normalt och de första monsunregnen ska enligt rapporten nå södra Kerala den 31 maj. 

Något försenad monsun i nordligare delar

Även om monsunen är en dag tidig i Kerala förväntas den nå delstater så som Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, Jharkhand, Bihar och delar av Uttar Pradesh ungefär sju dagar senare än normalt. De nordöstligaste delarna av landet kan förvänta sig monsunen ett par dagar tidigare än normalt medan Delhi får sitt efterlängtade regn fyra dagar senare än förväntat.

Förändrad normalmodell

Allt eftersom världsklimatet förändras måste också modellen för den indiska monsunen uppdateras. Normaldatumen för monsunens start och stopp baserades tidigare på åren mellan 1901 och 1940 men har nu uppdaterats med data baserat på åren mellan 1960 och 2019.  Med de nya datumen har vissa normaldatum uppdaterats. Startdatumet för monsunen, den 1 juni i Kerala, är dock oförändrat.

Nordöstra monsunen

Som vi nämnde ovan täcker den sydvästliga monsunen bara 75% av Indien. Stora delar av östkusten samt den absolut sydligaste delen av Kerala brukar förbli torra under den här perioden. Tamil Nadu, Puducherry, delar av Kerala och Andhra Pradesh får sin huvudsakliga nederbörd mellan oktober och december. Så vill du kunna njuta av Indiens sol även under monsunen är det dit du bör bege dig!

Läs mer: http://www.travelbizmonitor.com/