Turistministeriet i Indien satsar på äventyrsturism

Det indiska turistministeriet har specificerat ett antal cirklar eller ämnesområden för turism som de anser är särskilt viktiga att marknadsföra inom och utom Indiens gränser. Nu har ett erkännande om äventyrsturismens vikt kommit och med det, en stärkt marknadsföring.

Nya riktlinjer och standarder för äventyrsturism

I och med att äventyrsturismen tagits upp i de av den indiska regeringens viktiga turistcirklarna har också nya riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna handlar om säkerhetsrelaterade frågor men också om kvalitetsnormer som ska ses som minimistandarder för äventyrsaktiviteter i smått och Indiens äventyrsturism i stort.

Sexton nischade turistcirklar

Som vi skrev om nyligen togs ekoturism nyligen upp (Ministeriet för turism har identifierat ekoturism som ett av de nischade turistområdena för utveckling i Indien | Indien.nu - Allt om Indien) som ett av de viktiga nischade tematiska turismcirklarna i landet, vilket gjorde att listan över den indiska regeringens nya marknadsområden växte från fjorton till femton. Nu får vi alltså redan lägga till nummer sexton på listan.

 1. Buddhist-turism
 2. Kustturtism
 3. Ökenturism
 4. Ekoturism
 5. Kulturarvstuism
 6. Himalayaturism
 7. Krishnaturism
 8. Nordöstlig turism
 9. Ramayana-turism
 10. Landsbygdsturism
 11. Spirituell turism
 12. Tirthankar-turism
 13. Stam-turism
 14. Firtandet av sufitradition
 15. Djur- och natur
 16. ÄVENTYRSTURISM

Vad innebär det då för Indiens äverntyrsturism?

 Kortfattat innebär det att det indiska turistdepartementet, delstater, Incredible India och intressenter inom näringslivet ska utveckla och marknadsföra äventyrsturismen. De ska också jobba för att utveckla säkerheten och bekvämligheterna på platserna där äventyrsturism utövas. Nya platser för äventyrsturism ska undersökas och tas fram, inte minst med hjälp av delstaterna och unionsterritorierna.

Godkännande av äventyrsarrangörer

Bortsett från punkterna ovan har turistministeriet också utfärdat riktlinjer för godkännande av äventyrsresearrangörer samt tillhandahåller centralt ekonomiskt bistånd till de delstatliga regeringar och administrationen i unionsterritorier för utveckling av turistinfrastruktur. En uppsättning riktlinjer för säkerhets- och kvalitetsnormer vilka ska fungera som grundläggande minimistandarder för äventyrsturismaktiviteter har också formulerats för att öka äventyrsturismen i landet.

Indien ett resmål för årets alla dagar

Lite av tanken med de olika turistcirklarna i landet är att man lätt ska kunna marknadsföra Indien som en destination som är perfekt under årets alla dagar. Här finns något för alla smaker och alla årstider. 

Vad tycker du om detta?

 

 

Nyhetsämne