Niti Aayog föreslår åtgärder för att återuppliva Indiens turistindustri

I ett initiativ för att stimulera återhämtningen av Indiens turistindustri och hjälpa branschaktörerna att övervinna de ekonomiska utmaningarna som uppstått till följd av COVID-19-pandemin, har den indiska tankesmedjan Niti Aayog lagt fram flera rekommendationer.

Ekonomiskt stöd till flygsektorn

Enligt Niti Aayog bör den indiska regeringen tillhandahålla direkt ekonomiskt stöd till flygsektorn, inklusive flygbolag, markhantering och flygplatser. Vidare rekommenderas att parkeringsavgifter och landningsavgifter slopas för att underlätta återhämtningen för flygsektorn som drabbats av pandemins påverkan.

Medicinsk turism och öronmärkta pengar

Niti Aayog betonar även potentialen inom medicinsk turism i Indien och föreslår en större integration mellan Ministeriet för turism och Ministeriet för externa angelägenheter för att effektivt marknadsföra detta område. En separat turismfond under Ministeriet för turism föreslås också, vilken skulle erbjuda kreditsäkerheter utan säkerhet med en återbetalningsperiod på 10 år, en tvåårig avbetalningsfri period och en minimal räntesats.

Sparfond för en krisande marknad

Som ett pre-budgetförslag föreslår Niti Aayog att en fond på fem miljarder INR (indiska rupier) inrättas, där pengarna investeras i regeringsobligationer eller värdepapper som enkelt kan lösas in. Dessutom föreslås en årlig investering på en miljard INR under de kommande 20-30 åren för att säkerställa branschens hållbarhet under framtida kriser.

Incredible India 3.0

Niti Aayog rekommenderar även att en ny kampanj med namnet "Incredible India 3.0" lanseras, med fokus på viktiga källmarknader såsom USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Ryssland och Japan. Målet med kampanjen är att främja turismen från dessa länder under de kommande fem åren.

Vilka är Niti Aayog?

Niti Aayog är en framstående indisk tankesmedja för politiska frågor som grundades år 2015. Den har i uppgift att fungera som en strategisk planeringsinstitution för den indiska regeringen och har starka kopplingar till den politiska sfären. Niti Aayogs rekommendationer speglar en bred förståelse för de utmaningar som turistindustrin står inför och strävar efter att främja en hållbar och dynamisk utveckling av sektorn.

Dessa rekommendationer syftar till att ta itu med utmaningarna som den indiska turistindustrin står inför och ge stöd för att återuppliva och upprätthålla sektorn, och därigenom underlätta återhämtningen från pandemins påverkan.