Travel for LiFE

Indien lanserar nytt initiativ för hållbar turism

Indien lanserar nytt initiativ för hållbar turism

Indiens regering har lanserat ett nytt initiativ för att främja hållbar turism i landet. Initiativet, som heter “Travel for LiFE”, är en del av Mission LiFE, som syftar till att främja en hållbar livsstil.

Travel for LiFE ska uppmuntra turister att vidta enkla åtgärder som bidrar till att bevara miljön, biologisk mångfald, lokal ekonomi och den lokala kulturen. Initiativet syftar också till att skapa en medveten och avsiktlig användning av resurser av alla aktörer i turistvärdekedjan.

Indien vill locka fler turister med ny politik och projekt - men möter också utmaningar

Indien vill locka fler turister med ny politik och projekt - men möter också utmaningar

Indien har stora ambitioner att bli ett mer attraktivt resmål för både inhemska och utländska turister. Turistministeriet har tagit fram ett utkast till en nationell turismpolitik som syftar till att öka turismens bidrag till den indiska ekonomin, skapa jobb och entreprenörsmöjligheter i turistsektorn och bevara landets kulturella och naturliga resurser.

Fem strategiska mål för Indiens turism

Politiken har utarbetats i samråd med andra centrala ministerier, delstatsregeringar och branschaktörer och har fem strategiska mål:

Indien lanserar "Travel for LiFE" för att främja hållbar turism

Indien lanserar "Travel for LiFE" för att främja hållbar turism

Indiens turistministerium har lanserat en ny kampanj som heter "Travel for LiFE" för att uppmuntra resenärer att välja hållbara och ansvarsfulla alternativ när de besöker landet. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om de sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med hållbar turism, samt att stödja lokala samhällen och bevara Indiens kulturella och naturliga arv.

Prenumerera på Travel for LiFE