Efter Project Tiger startar nu Project Panther i Kumbalgarh

Rajasthans skogsdepartement har nu inlett Project Panther (med Panther menar man den prickiga leoparden och den svarta pantern då det är samma art) i Kumbalgarhs nationalpark utanför Udaipur.

I ett första skede planerar man att bygga en mur runt den 600 hektar stora skogen för att förhindra tamboskap att ge sig in i skogen. Det största hotet mot pantern/leoparden är nämligen att de tar tamboskap och bönderna i sedan tur tjuvjagar dem.

Projektet är beräknat att kosta 50 000 000 rupies under en femårsperiod varav de första 5 000 000 rs ska komma in inom kort. Pengarna ska dock inte bara användas för att bygga en mur för att hålla tamboskap och herdar ute ur skogen utan ska även användas för att bygga för brunnar så att djuran inte trillar i och drunknar och annat arbete för att bevara de 40-45 djuren.