Glöm Goa som turisthuvudstad – Kerala vill bli nav för upplevelseturism

Under fyra dagar den här veckan pågår den elfte omgången av Kerala Travel Mart, ett evenemang som mellan den 5:e och 8:e maj 2022 vill sätta Kerala i center av kartan. Resemässan i Kerala invigdes av delstatens guvernör, Arif Mohammed Khan, på torsdagen och han hade en del intressant att dela med sig av.

Landets största turistevenemang – enligt Kerala Travel Mart Society

Under invigningen av det fyra dagar långa evenemanget i Cochin, Kerala, Indien, sade delstatens guvernör att "Ett meningsfullt engagemang bland de indiska delstaterna är mycket viktigt för en hållbar och inkluderande utveckling av turism. Det här är rätt tillfälle att ytterligare stärka samarbetet och samordningen mellan staterna inom turistsektorn till gagn för alla.” 

Guvernören menade också vidare att på grund av den långvariga begränsningen av internationella flygningar i pandemins fotspår gynnades Kerala av den inhemsk turismen. Kerala måste därför behålla sina varma band med de andra indiska delstaterna för att Keralas resebransch ska blomstra ytterligare. Det vill säga, Kerala måste prioritera den inhemska turismen och relationerna till landets övriga delstater. Turism är inte bara en ekonomisk aktivitet utan också en kulturell upplevelse som överskrider gränser, menade Arif Mohammed Khan.

Ett sunt samarbete mellan stat och reseindustri

Det gäller inte bara att ha ett gott samarbete och förtroende över delstatsgränserna i Indien, det är av största vikt att ha ett gott och sunt samarbete mellan stat och reseindustrin menade guvernören i sitt invigningstal, "Faktum är att staten har satt en framgångsrik modell för hur ett givande partnerskap mellan administrationen och rese- och besöksnäringen kan leda till en win-win-situation.”

Lanserar nya turistinitiativ med Keralas naturliga skönhet i centrum

Guvernören i Kerala ville lyfta fram den egna delstatens arbete med för att ha bevarat statens "ovärderliga arv av naturlig skönhet", vilken ska stå i centrum för flera av delstatens nya satsningar på turism. Bland de olika satsningar och initiativ delstaten tagit nämndes gårdsturism, husvagnsturism, äventyrspaket och kulturella destinationer som sammanför Keralas naturliga skönhet, fascinerande historia och välbevarade arv. Speciellt belyste Arif Mohammed Khan satsningar i den mindre besökta delen, norra Kerala, där projekt som Malabar River Cruise Project och Beypore Water Fest lanserats.

Ayurveda i våra hjärtan

Det går givetvis inte att prata om turism i Kerala utan att komma in på ämnet Ayurveda och wellness-turism, speciellt inte efter den indiska centralregeringens storsatsning ”AYUSH” under förra månaden. AYUSH är namnet på ett projekt (Ayush är också ett indiskt pojknamn som faktiskt betyder just ”Långt liv” eller ”hälsa”) för att få Indien världsledande på hälsoturism, där spelar Kerala en stor roll. En viktig del hos myndigheterna i Kerala är därför att kontrollera och säkerhetsställa att olika Ayurveda-institutioner drivs professionellt så att delstaten kan behålla sitt rykte som hälsodestination. "Kerala är utomordentligt kvalificerat att bli Indiens förstklassiga upplevelseturismnav," tillade guvernören.

Läs mer

Kerala Travel Mart

Indien.nu om Kerala

Foto av Titoni Thomas från Pexels