Hur står det till med skogarna i Indien?

Indien, hem till de majestätiska bengaliska tigrarna och Djungelbokens alla andra djur är även hem till just ordet djungel. Men hur ser det ut med de indiska skogarna idag? Kan du gissa vilken delstat som har mest respektive minst skog? Läs vidare för att veta mer!

Den indiska skogskartläggningen

Forest Survey of India (FSI) i Dehradun är en indisk statlig organisation vars uppgift är att undersöka och dokumentera skogstäckningen i Indien. Uppdraget har utförts sedan 1987 och resultatet publiceras i India State of Forest Report (ISFR) vart annat år. I dagarna presenterades resultatet för 2021 och redovisades för såväl Indien som helhet och delstaterna var för sig. 

713 789 kvadratkilometer skog i Indien

Indiens totala landyta är officiellt 3 287 000 kvadratkilometer och enligt den nya rapporten täcks i dagsläget 713 789 kvadratkilometer av skog. Procentuellt betyder det att 21.7% av Indiens yta täcks av skog vilket kan jämföras med Sveriges 69% och dryga 280 000 kvadratkilometer skog. Även om det kan tyckas lite ökar faktiskt Indiens skogsbetäckning något år till år. Ökningen mellan 2019 och 2021 var 0,22% . Indiens mål är dock att ha en skogsbetäckning på en tredjedel. Den kompletta listan hittar du längre ner. 

Hur ska den indiska djungeln växa enligt regeringens mål?

Den centrala regeringen, delstater och unionsterritorier har satt upp olika system för att öka skogs- och trädtäcket i landet. Dessa inkluderar ”National Afforestation Program (NAP)” och ”Green India Mission” som genomförs av ministeriet för miljö, skog och klimatförändringar. Ett nationellt skogsplanteringsprogram sponsrat av den indiska centralregeringen ska leda till föryngring av förstörd skog och dess angränsande områden i landet. 

Flera nivåer av skogsuppbyggnad

Ansvaret för att föryngra och utöka Indiens skogar och djungler ligger inte bara hos den indiska centralregeringen, ledd av premiärminister Narendra Modi, utan delas också med de indiska delstaterna och på bynivå. Den centrala delen av programmet ansvaras av ”State Forest Development Agency (SFDA)” medan organisationen för delstatlig nivå styrs från ”Forest Development Agency (FDA)” och ”Joint Forest Management Committees (JFMCs)” på bynivå.

Dessutom har ”National Afforestation Program” nyligen slagits samman med Green India Mission för att bilda ”National Mission for a Green India”.  National Mission for a Green India är ett av de åtta uppdrag som beskrivs under den nationella handlingsplanen för klimatförändringar. Uppdraget syftar till att skydda, återställa och förbättra Indiens skogstäcke och reagera på klimatförändringarna med hjälp av nyplantering i skogarna och områden utanför skogarna.

Utöver detta finns det en handfull statliga och privata initiativ för att öka Indiens skogstäcking så som: ”Compensatory Afforestation Funds” under ”Compensatory Forestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA)”, skogsplanteringsaktiviteter under ”Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA)”, ”National Agro-Forestry Policy och Sub -mission on Agro-forestry (SMAF)”, ”National Bamboo Mission” och ”National Mission for Sustainable Agriculture”. Utöver ovanstående har statliga och UT-regeringar sina egna program för beskogning och återplantering. Nästan varje stat har verksamhet inom socialt skogsbruk, som till stor del fokuserar på trädplantering i områden utanför skogarna.

 

Delstat

Total landyta (hektar)

Skog i %

1 Andhra Pradesh 16296800 18,28%
2 Arunachal Pradesh 8374300 79,33%
3 Assam 7843800 36,09%
4 Bihar 9416300 7,84%
5 Chhattisgarh 13519200 41,21%
6 Delhi 148300 13,15%
7 Goa 370200 60,62%
8 Gujarat 19624400 7,61%
9 Haryana 4421200 3,63%
10 Himachal  Pradesh 5567300 27,73%
11 Jharkhand 7971600 29,76%
12 Karnataka 19179100 20,19%
13 Kerala 3885200 54,7%
14 Madhya Pradesh 30825200 25,14%
15 Maharashtra 30771300 16,51%
16 Manipur 2232700 74,34%
17 Meghalaya 2242900 76%
18 Mizoram 2108100 84,53%
19 Nagaland 1657900 73,9%
20 Odisha 15570700 33,5%
21 Punjab 5036200 3,67%
22 Rajasthan 34223900 4,87%
23 Sikkim 709600 47,08%
24 Tamil Nadu 13006000 20,31%
25 Telangana 11207700 18,93%
26 Tripura 1048600 73,64%
27 Uttar Pradesh 24092800 6,15%
28 Uttarakhand 5348300 45,44%
29 Västbengalen 8875200 18,96%
30 A & N Islands 824900 81,75%
31 Chandigarh 11400 20,07%
32 Dadra & Nagar Haveli 60200 37,83%
och Daman & Diu
33 Jammu &   22223600 39,15%
Kashmir
34 Ladakh   1,35%
35 Lakshadweep 3000 90,33%
36 Puducherry 49000 10,88%
Totalt 328746900 21,71%

Hur utförs mätningen?

Bedömningen av Indiens skogsbeklädnad görs genom en så kallad wall-to-wall-kartläggning baserad på fjärranalys med stöd av markverifiering och övriga fältdata. 

Läs mer

Indien strävar efter 1/3 skogsyta

Foto av Akil Mazumder