Indiens saffran-skål växer till nordöst

Det som kallats Indiens saffransskål har inneburit Kashmir-regionen i nordvästra Indien. Nu har forskning och arbete resulterat i försök på saffransodling i Sikkim i nordöstra Indien. Ett arbete som kan leda till ett stor ekonomiskt uppsving i dessa för turismen ovissa tider.

Pilotprojektet NECTAR i nordöstra Indien

Pilotprojektet för att odla saffran i nordöstra Indien kallas NECTAR och har fokuserat på att undersöka genomförbarheten för saffransodling i regionen. Likheten mellan klimatförhållanden och geografiska förhållanden mellan Pampore (Kashmir) och Yangyang (Sikkim) har lett till framgångsrik odling av saffran i Yangyang.

Saffran-skålen Kashmir

Den indiska saffranproduktionen har länge varit begränsad till ett begränsat geografiskt område inom Jammu & Kashmir. Pampore-regionen, i Indien allmänt känd som saffranskålen, är den främsta bidragsgivaren till saffranproduktionen, följt av distrikten Budgam, Srinagar och Kishtiwar. Saffran har i Indien traditionellt varit starkt associerad med det Kashmiriska köket. Dess medicinska egenskaper har betraktats som en del av det rika kulturarvet i området. Tidigare satsningar från den nationellsa saffransmissionen har enbart varit fokuserade på att förädla produktionen av saffran inom de begränsade områdena i delstaten

North East Center for Technology Application and Reach (NECTAR), ett självständigt organ under Institutionen för vetenskap och teknik, vilka stödde Indiens regering i pilotprojekt för att undersöka möjligheten att odla saffran i Nordöstra regionen i Indien. Målet är att odla saffran med samma kvalitet och samtidigt få högre kvantitet.

Botanik- och trädgårdsavdelningen vid Sikkim Central University genomförde tester för att förstå odlingsjorden och de faktiska pH-förhållandena i Yangyang, Sikkim, och fann förhållandena jämförbart med saffransodlingarna i Kashmir. Saffranfrön / lökar inhandlades i Kashmir och flögs från Kashmir till Yangyang-området av avdelningen. En saffranodlare var engagerad och stationerad för att ta hand om hela odlingsprocessen tillsammans med universitetets fakultet.

Lökarna bevattnades under september och oktober månad vilket resulterade i en bra tillväxt och bra blomavkastning. Matchningen av klimat- och geografiska förhållanden mellan Pampore i Kashmir och Yangyang i Sikkim ledde till en framgångsrik odling av saffran i Yangyang.

Vidare fokus på efterskörd

En del av projektet var också att fokusera på skötsel och hanteringen efter skörden. Bland annat hur torkningen påverkar saffranets kvalité samt hur man bäst hanterar odlingen efter skörd för att förbättra den framtida produktionen.

En detaljerad analys och testning av alla parametrar, inklusive marktestning, kvalitet, kvantitet och eventuellt värdetillägg ska genomföras så man kan extrapolera informationen från detta projekt och applicera den nya kunskapen i andra delar av nordöstra Indien.

Läs mer

https://pib.gov.in/

Indien.nu om Jammu & Kashmir

Indien.nu om Sikkim

Foto av Mehdi TorabiUnsplash