Elefanter vinner strid mot flygplats i Jharkhand

Det är sällan de indiska elefanterna får goda nyheter men nu har den planerade flygplatsen i Dhalbhumgarh i delstaten Jharkhand ställts in. Detta efter att en expertpanel i den indiska regeringen dömt ut planerna då den skulle ha stoppat en elefantkorridor mellan Jharkhand och Västbengalen.

Minskade habitat

Indiens vilda djur får se sina habitat minska år för år och de asiatiska elefanterna är inget undantag. Teodlingar, vägbyggen, byar och flygplatser inkräktar i allt större grad på elefanternas territorium. Den föreslagna flygplatsen i Dhalbjumgarh skulle ha blockerat den viktiga vilddjurskorridoren mellan Mosabani och Chakuliya säger Sandeep Kumar Tiwari, International Union for Conservation of Nature Asian Elephant Specialist Group (AsESG) till tidningen Hotelier India. Projektet skulle göra det än svårare för vilda elefanter att röra sig mellan Jharkhand och Västbengalen.