Goda nyheter för tågresenären!

Nu går det äntligen att boka indiska tågbiljetter ur turistkvotan, FT-quota, med svenska kort direkt från Sverige. Tidigare krävdes mycket komplicerade registreringar via dyra privata företag för att huvud taget kunna boka indiska tågbiljetter och då inte från den speciella kvotan över huvud taget.

Nu kan man, med en avgift om 100 rupies, registrera sitt svenska kort på www.irctc.co.in och får registreringskoden i sin svenska mobil. Efter registreringen ska det gå bra att boka alla typer av tågbiljetter utan skyhöga förmedlaravgifter.