Antalet leoparder i Indien har ökat med 60% på sju år

I en glädjande rapport från den indiska National Tiger Conservation Authority har den indiska stammen av vilda leoparder ökat markant under de senaste åren. Med hjälp av bland annat kamerafällor har man uppskattat ökningen av vilda leoparder i det fria till hela 60% sedan 2014 års räkning. Läs vidare för att veta mer!

En ökning av tiger, lejon och leopard

En rapport om situationen för Indiens leoparder, som släpptes den 21 december, visar på att antalet tigrar, lejon och leoparder ökat kraftigt i Indien under de senare åren. Vid lanseringen av rapporten pratade den indiska ministern för miljö, skog och klimatförändringar, Prakash Javadekar. Han menade att ökningen av antalet tigrar, lejon och leoparder är ett vittnesbörd om Indiens bevarandeinsatserna och om biologiska mångfald landet har.

Indien har nu 12 852 leoparder jämfört med den tidigare uppskattningen av  leoparder som låg på 7910 individer år 2014. Det innebär en ökning på över 60%. Staterna Madhya Pradesh, Karnataka och Maharashtra ligger i topp med antalet leoparder 3 421 individer för Madhya Pradesh, 1 783 individer för Karnataka och 1 690 för Maharashtra.

Bevarandet av tigrar ger positiva bieffekter

Under presentationen pekade Javadekar på att övervakningen av Indiens tigrar har lett till en tydlig bieffekt i ekosystemet vilket har gynnat andra karismatiska arter som Leoparden.

Indiens enorma tigerräkning uppskattade också leopardbeståndet till 12 852 (12 172-13 535) leoparder inom tigerns naturliga habitat. De förekommer i bytesrika skyddade områden såväl som i flerbruksskogar. Totalt 5 240 vuxna individuella leoparder identifierades i totalt 51 337 leopardfoton med hjälp av programvara för mönsterigenkänning. Statistisk analys uppskattar leopardpopulationen till 12 800 leoparder i tigermarkerna.

Antalet leoparder i rapporten uppskattades genom tigerräkningen och visar därför bara på leopardbeståndet i skogar där också tigrar förekommer. Andra områden, såsom icke-skogsklädda miljöer (kaffe- och teplantager och andra jordbruksmarker där leoparder är kända för att förekomma), högre höjder i Himalaya, torra landskap och majoriteten av nordöstra Indien har därför inte räknats in i uppskattningen. Siffrorna i rapporten ska därför ses som ett absolut minsta minimum av antalet djur i landet.

Tigern som paraplyart

Tiger i Indien

Tigern har inte bara fungerat som en paraplyart men dess övervakning har hjälpt till att utvärdera statusen för andra arter, som leoparden. National Tiger Conservation Authority-Wildlife Institute of India (NTCA-WII) ska rapportera om flera andra arter inom kort.

Läs mer

Läs mer om Indiens nationalparker här!

Status_Leopard_India_2018web.pdf (pib.gov.in)

Foto avleopard från Hidde RensinkUnsplash