Indien vill återinföra landets geparder

Den indiska regeringen håller möten med flera afrikanska länder för att kunna importera geparder till Indien. Fram till 1952 tillhörde geparden den indiska faunan och är därmed vital för en naturlig balans i landet. Sedan 1954 förklarades den indiska geparden utdöd och finns nu varken i naturreservat eller zoologisk trädgård. Nu finns det hopp om att geparden återigen ska vandra på landets savanner. 

12-14 rymdanslutna geparder

Målet för den indiska regeringen är att importera 12-14 afrikanska geparderfrån Sydafrika, Namibia eller andra afrikanska länder. Importen förväntas ske under en femårsperiod enligt handlingsplanen. Samtliga geparder kommer förses med radiohalsband med GPS-koppling så de kan spåras genom triangulering med satelliter. Spårningen sker av flera orsaker, bland annat för gepardens eget skydd men också för att kunna se hur de rör sig mot byar och tamboskap. Det geografiska landskapet har trots allt förändrats enormt mycket i Indien sedan 1954.

Åtta till tio hanar och fyra till sex honor med social kompetens sökes

Cirka 12-14 vilda geparder (8-10 hanar och 4-6 honor) från olika parker, reservat eller områden med idealiska egenskaper: reproduktiv åldersgrupp med genetiskt mångfald, sjukdomsfri, beteendemässigt sund - t.ex. inte överdrivet präglad av människor men som är ett tolerant rovdjur som är försiktigt, kapabelt att jaga vilda bytesdjur och med social tolerans mot andra är det som efterfrågas. Den önskade gruppen är vad som behövs för att etablera en ny gepardpopulation i Indien. 

Geparden är det enda stora kattdjuret som dött ut i Indien

Enligt den indiska regeringen är geparden den enda stora köttätaren som har dött ut i sedan Indiens självständighet. Geparder har varit en integrerad del av indiska ekosystem, en stor evolutionär kraft och ett viktigt kulturarv. Deras återställande kommer sannolikt att resultera i bättre bevarande av öppna skogar, gräsmarker och buskakosystem för vilka de kommer att fungera som flaggskeppsarter.

Stora pengar för återställandet av geparden i Indien

Rs. 38 700 000 000 Indiska rupies är öronmärkta för att importera och återanpassa geparder till den indiska faunan under den kommande femårspersioden. Pengarna ska tas från de centralt sponsrade pengarna i Project Tiger och har allokerats till gepardintroduktionsprojektet för åren 2021-22 till 2025-26.

Läs mer: 

Om indiens djur och natur

Foto: Michael M från Pexels