Indien vill locka turister till den nordöstra regionen med nya satsningar

Indien är ett land med en stor geografisk och kulturell mångfald. I nordöstra Indien finns några av världens högsta berg, djupaste dalar, största floder, vackraste sjöar, grönskande skogar, spännande städer och färgstarka festivaler. Nordöstra Indien är också en region som har en rik historia, en levande nutid och en ljus framtid.

Utveckling av nordöstra Indien

För att visa upp landets skönhet och potential för turister, har Indiens turistministerium lagt särskild vikt vid att utveckla och marknadsföra den nordöstra regionen, som består av åtta delstater: Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim och Tripura. Denna region är känd för sin naturliga och kulturella mångfald, samt för sin strategiska betydelse för landets säkerhet och integration.

Ekonomiska stöd och paket

Turistministeriet har beviljat ekonomiskt stöd till regionen under olika program, såsom Swadesh Darshan, PRASHAD, Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development, Domestic Promotion and Publicity including Hospitality (DPPH) etc. Dessutom har ministeriet tagit flera nya initiativ för att locka både inhemska och internationella turister till den nordöstra regionen, såsom:

  • Att ge ekonomiskt stöd för att bygga ett konferenscenter i Aizawl för att främja möten, incitament, konferenser och utställningar (MICE) turism.
  • Att utveckla utsiktspunkter längs motorvägarna i de nordöstra delstaterna, där turister kan stanna och njuta av den fantastiska naturen.
  • Att identifiera 15 destinationer i den nordöstra regionen för helhetsutveckling under Swadesh Darshan 2.0-programmet, som syftar till att skapa hållbara och ansvarsfulla turistmål.
  • Att hålla internationella turistmässor (ITMs) årligen för att visa upp regionens turistpotential. Den senaste ITM hölls i Shillong, Meghalaya från 21 till 23 november 2023.

För ett renare nordöstra Indien

Turistministeriet har också uppmärksammat vikten av renlighet på turistplatserna, och har utformat en Swachhta Action Plan, som genomför medvetenhetsaktiviteter om renlighet, med betoning på studenter och andra turistintressenter. Dessutom firas Swacchta Pakhwada och Swchhta hi Sewa varje år. I den nordöstra regionen har 113 renlighetsrelaterade aktiviteter organiserats av olika institutioner under ministeriet. Utvecklingen av faciliteter vid utsiktspunkterna på motorvägarna i de nordöstra delstaterna bidrar också till att tillhandahålla nödvändig infrastruktur till turisterna.

Stimulera kommunikationer till nordöst

Effektiv och tillräcklig förbindelse är en av de viktiga aspekterna för att utveckla en turistdestination. För detta ändamål har civilflygsministeriet, Indiens regering, lanserat RCS-UDAN-programmet, vars huvudsakliga mål är att underlätta/stimulera regional flyganslutning genom att göra den överkomlig. Turistministeriet har samarbetat med civilflygsministeriet för att ge ekonomiskt stöd i form av Viability Gap Funding (VGF) under Champion Service Sector Scheme (CSSS), med syftet att ytterligare förbättra anslutningen till viktiga turistplatser, inklusive ikoniska platser. För närvarande har 61 turist RCS (T-RCS) rutter godkänts av turistministeriet, varav 53 redan är i drift.

 

Indisk nationell turistpolis

Turistministeriet har tagit upp frågan med alla delstatsregeringar/unionsterritorier (UT) för att inrätta en särskild turistpolis. Med turistministeriets ansträngningar har delstatsregeringarna/UT-administrationerna i Telangana, Andhra Pradesh, Delhi, Goa, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Himachal Pradesh, Jammu och Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim och Uttar Pradesh inrättat turistpolis i en eller annan form.

(i) Turistministeriet genom Indian Institute of Tourism & Travel Management (IITTM) fick en studie genomförd med namnet “Functioning of Tourist Police in States/UTs & Documentation of Best Practices”, för att förstå behovet av turistpolis och sensibilisera turistpolisen mot turisternas behov, som skickades till alla delstater/UT. Ett utbildningsmodul, som gavs av IITTM för att ge utbildning, skickades också till inrikesministeriet, som vidare cirkulerades till chefssekreterarna i alla delstatsregeringar/UT-administrationer.

(ii) Med målet att införa enhetlig turistpolis i alla delstater/UT för att skapa ett säkrare ekosystem för turisterna, har turistministeriet i samarbete med inrikesministeriet och Bureau of Police Research and Development anordnat en nationell konferens om turistpolisschemat för generaldirektörer (DGs)/inspektionsgeneraler (IGs) för polisavdelningen i alla delstater/U