160 djurparker i Indien ska uppgraderas eller utökas

I samband med vilddjursveckan som avslutades den 8 oktober 2020, informerade den indiska regeringen om planen att förbättra 160 djurparker i Indien. Pengar kommer att avsättas redan i nästa budget. 

Utveckla 160 djurparker i offentlig-privata partnerskap

Indiens minister för miljö, skog och klimat, Prakash Javadekar (på bilden ovan), gratulerade Indien under den nyligen avslutade vilddjursveckan för landets rika djurliv. Han berättade att den indiska regeringen har planer på att utveckla 160 av landets djurparker i offentlig-privat partnerskap. Detta för att uppmuntra växelverkan mellan vilda djur och människor samt att hjälpa människor att observerka och förstå djurens beteenden närmre.

Regeringen lovar pengar

Prakash Javadekar berättade at ten ny policy för uppgradering och utveckling av djurparker är på väg och kommer ta supp i nästa budget. Men det är inte bara staten som ska vara med i utvecklingen, företag och privatpersoner kommer alla vara nyckelelement i planen. Det kommer att bidra till att ge besökarna förbättrad upplevelse, särskilt studenter och barn och framtida generation för att främja kopplingen mellan vilda djur, natur och människor enligt Javadekar.

Ekonomisk värdering av ekosystemtjänster

Vid tillfället lanserade Shri Javadekar också en rapport med titeln "Ekonomisk värdering av ekosystemtjänster, National Zoological Park, New Delhi". Rapporten belyser vikten av livsmiljöer som djurparker för människors välbefinnande och behovet av replikering över hela Indien.

Studien, som är först i sitt slag i Indien och kanske hela världen, kopplar samman det totala årliga ekonomiska värdet av ekosystemtjänsterna (bevarande av biologisk mångfald, sysselsättningsgenerering, koldioxidbindning, utbildning och forskning, fritid och kultur) till cirka fyra miljarder rupies (2019-20) ) Det totala värdet av engångskostnaderna för tjänster som koldioxidlagring och markvärde som tillhandahålls av djurparken uppskattas till cirka 550 miljarder (e-rapport)

Pris för bästa zoo-arbetare

Ministern gav också ut CZA*-Prani Mitra-utmärkelserna för att uppmuntra officerare och personal att arbeta för god djurhållning och välfärd i fångenskap. Priserna delades ut i fyra kategorier; 

enastående chef / curator
enastående veterinär
enastående biolog / pedagog
enastående biolog / utbildare
enastående djurhållare.

Vad är CZA?

CZA etablerades för att överse funktionen av indiska djurparker och zoo och för att komplettera strategierna för bevarandet av vilda djur. Idag erkänner CZA ungefär 160 djur- och räddningcscenter vilka ska följa internationella standarder för djurhälsa och välfärd. Totalt hanterar dom 567 olika infångade djurarter varav 114 arter är i kategorin “hotade”. Totalt finns det 56 481 enskilda djur i dessa djurparker.

Informationen och bild kommer från ett pressmeddelande från Ministry of Environment, Forest and Climate Change