Indiens första bevarandecentrum för snöleoparder startar i Uttarakhand

Det är inte bara Indiens tigrar som fått goda nyheter den här veckan (läs vår nyhet om Indiens Tigercensus 2020 i länken nedan). Nu ska även landets snöleoparder också få en chans att få en ljusare framtid. De snöklädda bergen i indiska Himalaya kan bli artens räddning.

Ministrar möter skogsdepartementet

I ett möte mellan delstatens chefsminister, Trivendra Singh Rawat och Uttarakhands skogsminister samt delstatens skogsdepartement diskuterades framtiden för delstatens snöleoparder under lördagen. Under mötet kom man överens om att skapa Indiens första bevarinscenter för landets snöleoparder. 

Snöleopard

Snöleoparden (Panthera unica) återfinns i högalpin miljö i bergskedjan Himalaya samt delar av Centralasien. Arten är klassad som sårbar och leoparderna lever normalt sett på en höjd mellan 3000 och 4500 meters höjd över havet. Storleken varierar mellan 0,9 och 1,3 meters längd och en vikt om 25-75 kilo med en mankhöjd på ca 60 cm. Hanarna väger 10-15 kilo mer än hondjuren.

En intressant detalj är att snöleopardens svans nästan är lika lång som resten av djuret, detta för att kunna hålla balansen i den ogästvänliga miljön men också för att täcka mun och näsa underhårda vindar. Ungefär som ha en inbyggd scarf. Andra anpassningar till miljön återfinner vi i de stora mjuka tassarna som liksom hos lodjuret fungerar som snöskor. 

I hela världen beräknas det finnas mellan 4000 och 7000 individer i dagsläget. Som hos alla andra stora kattdjur är tjuvskytte och konflikt mellan människa och katt de stora problemen mot artens fortlevnad.

SECURE Himalayas

Bevaringscentret i den indiska delstaten Uttarakhand kommer byggas av delstatens skogsdepartement i nära samarbete med Förenade Nationernas Utvecklingsprogram (UNDP) som en del i ett sex år långt projekt, SECURE Himalayas. Projektet, som startade 2017, har som mål at säkra försörjningen hos lokalbefolkningen, bevarande och återställande av högalpin miljö i de olika ekosystemen i Himalaya. En del av detta projekt är bevarandet av snöleoparder och andra utrotningshotade djur i bergskedjan.

Öka antalet snöleoparder i Himalaya

Under mötet sa Trivendra Singh Rawat att områden där man tidigare sett snöleoparder ska identifieras av skogsdepartementet i samarbete med lokalbefolkningen. En uppskattning av antal djur ska göras i ett rutnät och att bevarandet av snöleoparder och andra vilda djur kan ge en välbehövlig boost till vinterturismen i området. 

Bevarandecenter

För närvarande uppskattar man antalet snöleoparder i delstaten till enbart 86 Ett bevarandecenter siktar på att skapa sysselsättning i de berörda byarna genom turism. Man vill också sprida kunskap om snöleoparden i närområdet och på så vis minska incidenter mellan bybor och leoparder. 

Stor vikt har lagt på själva strukturen då byggnaderna måste stå emot de stora mängder snö som kan falla i området. Inne i centret kommer det finnas ett café som också ska ge arbetsmöjligheter till befolkningen i de fem närmsta byarna. 

Anläggningen kommer at byggas i Lanka, nära Bhaironghati Bridge i distriktet Uttarkashi. 

Läs mer

Indien.nu om Uttarakhand 

Nyheten kommer från ett pressmeddelande av Press Information Bureau of India

Foto av Pixabay