Indiens vicepresident efterlyser utvecklingsmodell för bevarande av stammars särskilda identitet

Indiens vicepresident, M. Venkaiah Naidu, efterlyste nyligen en modell för utveckling som bevarar Indiens stamfolk deras särskilda identitet. "Deras kultur är deras identitet", sa han och önskade att denna kultur skulle förbli intakt, samtidigt som stamfolket Adivasis kommer in i samhället.  Indiens vicepresident betonade behovet av att marknadsföra och popularisera produkter tillverkade av landets stambefolkning för att förbättra deras inkomstkällor.

National Tribal Festival

I ett Facebook-inlägg efter invigningen av National Tribal Festival "Aadi Mahotsav" vid Dilli Haat i New Delhi sa vicepresidenten att ”varje förlust av stamkultur är en irreparabel förlust för mänskligheten”. Med tanke på att det finns unika utmaningar inom området för stamfolksutveckling menade han att den indiska regeringen alltid har behandlat Adivasis med ett särskilt bekymmer.

Lära oss av stammarna

Den indiska vicepresidenten förkastade idén och tron om att det är mainstream-samhället som har mycket att lära ut till de olika stambefolkningarna och det är dess roll att hjälpa dem att utvecklas. ”det vi vanligtvis brukar glömma är att stammarna faktiskt har mycket att lära stadsbefolkning ” sade han och uppmanade alla till att hålla ett öppet sinne och iaktta ödmjukhet vid möten med stambefolkningen. 

Adivasis är den indiska ursprungsbefolkningen

Vicepresidenten hävdade att Adivasis är ursprungsbefolkningen och sade att deras sätt att leva styrs av ursprungliga sanningar, eviga värden och en naturlig enkelhet. ”Stammarnas storhet ligger i det faktum att de har lyckats behålla sin ursprungliga och naturliga enkelhet”, sade Naidu och betonade att denna kvalitet ger deras konst och hantverk en tidlös attraktion. Det jordnära och naturliga stamhantverket berör omedelbart en urinstinkt hos oss alla, konstaterade vicepresidenten.

Stort utbud av indiskt stamhantverk

Det är värt att notera det stora utbudet av stamhantverk och behovet av att kanalisera stamkunskapens naturliga färdigheter för att marknadsföra och göra deras produkter populära för att förbättra deras inkomstkällor. Vicepresidenten visade uppskattning mot den indiska regeringen för deras arbete för att främja samspelet mellan stamhantverkarna och etablerade formgivare från kända organisationer. Synergin mellan dessa två kan generera marknadsförbara produkter av konst och hantverk för det globala toppskiktet och att det därför skulle vara en vinn-vinn-situation för båda.

National Tribals Festival i Delhi

Vicepresidenten, som talade under ”National Tribals Festival, Aado Mahotsav” på Dilli Haat i New Delhi, menade att liknande arrangemang kommer spela en stor och viktig roll för att hantera den höga efterfrågan på stamprodukter från Indiens städer samt den internationella marknaden. Han berömde Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED) för att göra ett betydande arbete för ekonomisk bemyndigande av stamsamhällena, inklusive marknadsföring av e-handel och digitala plattformar för att föra verksamheten framåt.

Indien.nu rekommenderar alla besökare i New Delhi ett besök i Diilli Haat.

Ekologiska livsmedelsprodukter

Vicepresident Naidu sa också att efterfrågan på ekologiska livsmedelsprodukter växer och att det r av största vikt att TRIFED utnyttjar denna nischmarknad. Han ville att TRIFED skulle säkra att de högre vinsterna från dessa nischprodukter når stampopulationen i landet.

Internationell marknadsföring

När han talade vid evenemanget betonade Indiens vicepresident att  de inhemska stammarnas talang och deras hantverk ska marknadsföras runt om i världen för en internationell publik. 

Utvecklingen av Indiens stammar viktigt för inkluderande utveckling

Med tanke på att Adivasis utgör över 8% av landets befolkning menade vicepresidenten att utvecklingen av stammar är ett viktigt fokusområde för det nationella målet för inkluderande utveckling. Han sa också att Indiens konstitution ålägger regeringen ansvaret att tillgodose landets stambröder och systrars särskilda behov. Naidu berömde stamfolkens naturliga och hälsosamma livsstil och insinuerade att COVID-19-pandemin visade att alla måste äta näringsrik mat och vara i god fysisk form.