Indiens National Highway Authority betygsätter vägar

Att Indien hårdsatsar på både tåg- och flygtrafik kan inte ha gått någon av våra läsare förbi, men Indiens vägnät är minst lika viktigt för landets ekonomi och inte minst oss resenärer. Oavsett om du åker på motorcykelsemester eller via buss har du nog någon gång funderat på vad du gett dig in på. Nu kartläggs och betygssätts vägarna med ett hopp om en mindre skumpig indisk framtid.

Förbättra kvalitet på Indiens vägar

NHAI, National Highways Authority of India, som ligger under Indiens ministerium för vägtransport och motorvägar har beslutat att betygsätta landets motorvägar. Anledningen är att man ska kunna ta beslut om var och hur man kan förbättra kvalitén och förse motortrafikanter med en bättre service, detta enligt ett pressmeddelande den 6 juli 2020. 

Betygsätter tre parametrar för de indiska motorvägarna

Bedömningsparametrarna är baserade på olika internationella metoder och studier för riktmärken av motorvägens uppförande utifrån ett indiskt perspektiv. Man har kategoriserat bedömningskriterierna i tre olika huvudgrupper, nämligen: 

Effektivitet (45 % vikt)

Här bedöms bland annat hur snabbt man kan ta sig fram på vägen, hur enkel eller snabb access man har till vägen och hur lång tid det tar att passera vägtullar.

Säkerhet (35 % vikt)

Här bedömer man bland annat Vägskyltar, vägmarkeringar, olycksfrekvens, utryckningstid vid olycka, kollisionsskydd, belysning och tillgänglighet av ett avancerat trafikhanteringssystem.

Användarservice (20 % vikt)

Här kollar man bland annat renlighet, servicestationer efter vägen, planteringar efter vägarna och trafikanternas generella nöjdhet med vägen.

Förbättra nuvarande vägar och leda till bättre nykonstruktion av vägar i Indien

De poäng som erhållits i de olika kategorierna kommer ge en direkt återkoppling med korrigerande möjligheter för en högre driftstandard. Högre säkerhet och en bättre användarupplevelse är också önskvärda parametrar. Undersökningarna ska leda till ett arbete med redan befintliga vägar samt ligga till underlag för vad man ska tänka på vid framtida projekt, och Indien storsatsar fortfarande på att bygga ut sitt vägnät.

Läs mer:

Indien.nu om att resa i Indien 

Pressmeddelandet i sin helhet