Indiens unionsbudget ger extraklirr i kassan tilld en indiska turistnäringen

När den indiska unionsbudgeten för 2022-2023 nyligen presenterades fick vi en del välkomna tillskott till den indiska resenäringen och turistindustrin. Efter två år av förluster i Covids skugga välkomnar branschen den nya budgeten och här finns något för nästan alla.

Den indiska unionens budget för 2022 och 2023

Unionsbudgeten 2022-23 som tillkännagavs i februari, presenterar regeringens planer på att öka kapitalutgifterna med 35% och driva på tillväxten för en ekonomi som återhämtar sig från tre vågor av covid-19-pandemin. Turistministern Kishan G. Reddy uttryckte sin tacksamhet till premiärministern och finansministern för det fortsatta fokus som läggs på utvecklingen av landets  infrastruktur, anslutningsmöjligheter och gränsförbindelser. Något han menar kommer spela en viktig roll för att öka turismen i Indien.

Stor fokus på vägtrafiknätverket

Indiens huvudplan för motorvägar, Gati Shakti, ska underlätta en snabbare implementering av utvecklingsprojekt under den nationella infrastrukturpipelinen genom användning av teknik för att leda till snabbare förflyttning av människor och varor. Indiens National Highways kommer att utökas med 25 000 km na motorvägar under det finansiella året 2022-23 till en kostnad av två hundra miljarder rupies. Pengarna sägs komma från innovativa finanser.

Sju ekonomiska motorer

Den indiska masterplanen, Gati Shakti, bidrar med sju ekonomiska motorer: vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, masstransporter, vattenvägar och logistikinfrastruktur. Alla 7 motorer som ytterligare understöds av kraftöverföring, IT-kommunikation, bulkvatten, avlopp och social infrastruktur kommer inte bar leda till en ökad indisk ekonomi utan också spela en stor roll för den indiska turistnäringen.

Inte bara motorvägar — Indien satsar på vattenvägar

Indiens budget har också planerat för utvecklingen av 5 nya flodlänkar som ska stärka kryssningsturismen. Liknande projekt på Ganges och Bhramaputra har haft stora frammgångar. De nya projekten ska ske på följande sträckor:

  • Daman Ganga Pinjal
  • Par Tapi Narmada
  • Godavari Krishna
  • Krishna Pennar
  • Peenar Kaveri

Utveckla vägarna i Indiens gränsregioner

Säkerligen helt utan koppling till den allt mer spända militära spänningen mellan Indien och Kina i norra Indien vill man nu lägga fokus på att utveckla vägarna och övrig infrastruktur i landets gränsområden. Detta då man menar att det i hög grad kommer att förbättra försörjningen för människor som bor i gränsområden. Turistministeriet har också  ansträngt sig för att öka gränsturismen i landet. Gränsbyar med gles befolkning, begränsade anslutningsmöjligheter och infrastruktur utelämnas ofta från vinsterna i landets utveckling och sådana byar på den norra gränsen kommer att omfattas av ett nytt program för så kallade “Vibrant Villages”. Aktiviteterna kommer att omfatta byggande av byarnas infrastruktur, bostäder, turistcentrum, vägförbindelser, tillhandahållande av decentraliserad förnybar energi, utbildning och stöd för genererande av självförsörjning.

18,42% ökad budget för turism

Efter vägar och infrastruktur komer vi nu äntligen in på de mer direkta turistrelaterade sakerna i budgeten. Turistministeriet har fått ytterligare 24 000 000 000 indiska rupies i anslag för det finansiella året 2022-2023. Det är en ökning på hela 18,42% jämfört med 2021-2022, något den indiska turistministern var mycket tacksam för enligt uttalande. Pengarna ska, enligt turistministeriet, användas för att utveckla infrastrukturen för turismen, marknadsföring och kapacitetsuppbyggnad.

Stort belopp öronmärkt för tuirisminfrastruktur

Av 2400 crore rupies (24 000 000 000 indiska rupies) har INR 1644 crores ( 16 440 000 000 indiska rupies) öronmärkts för utveckling av turisminfrastruktur, inklusive en utgift på INR 1181,30 crore ( 11 813 000 000 indiska rupies) för Swadesh Darshan Scheme. Swadesh Darshan Scheme är ett flaggskeppkoncept för turistministeriet där 76 projekt fördelade över 13 tematiska kretsar godkänts av ministeriet. (se relaterade länkar nedan för att läsa mer om Swadesh Darshan). Budgetanslaget ska hjälpa ministeriet att slutföra pågående projekt inom ramen för programmet och den infrastruktur som skapas kommer att ge turisterna en bättre upplevelse på mer eller mindre kända destinationer. Dessutom ska 55 nya destinationer utvecklas under Swadesh Darshan-programmet. Ministeriet kommer lägga en fortsatt stor fokus på den nordöstra regionen, Himalaya-regionen samt så kallade stamområden..

Den viktiga pilgrimsturismen i Indien

Ett annat flaggskeppsprogram för turistministeriet heter PRASHAD. Det programmet syftar till en holistisk utveckling av utvalda pilgrimsmåll i Indien. Ett belopp om 2 035 000 000 indiska rupies har tilldelats för PRASHAD-programmet.

I programmet satsar man på olika delkomponenter så som kapprumsfaciliteter, väntrum, skyltar, passagerarterminaler, belysning av monument/pilgrimsmål, parkeringsmöjligheter, sista mils-anslutning, soptunnor, första hjälpen-center, konstruktion av hantverksmarknader med mera. Totalt har 37 projekt blivit sanktionerade under PRASHAD Scheme, varav 17 projekt har slutförts. Den återstående tilldelningen ska användas för att finansiera andra system såsom kapacitetsuppbyggnad för tjänsteleverantörer, Champion Service Sector Scheme, informationsteknologi, etc samt för att täcka etableringsutgifterna för ministeriet och dess underordnade kontor - Indiens turistkontor i landet och utomlands.

Det indiska turistdepartementet berättade också att “Under de olika program som drivs av ministeriet för turism har vi bland annat utvecklat 278 parkeringsplatser, 278 toaletter, 181 kaféer och 34 ljud- och ljusshower."

Extra kärlek till Nordöstra Indien

“Nordöstra Indien är mycket viktigt ur ett turismperspektiv, och vi är glada över att se att budgeten stödjer en stor drivkraft för regionen”, säger den indiska regeringen i ett uttalande. Premiärministerns initiativ för nordöstra Indien, “PM-DevINE”, som implementeras genom nordöstra rådet, kommer att bekosta infrastruktur i Gati Shaktis anda och social utveckling baserad på de hälsobehov som finns i området. Detta ska särskilt att gynna unga personer samt kvinnorna i de nordöstra delarna. Inledningsvis har man öronmärkt 10 500 000 000 indiska rupies för dessa ändamål.

Turistministeriet har vidare tilldelat 2 027 000 000 INR för de nordöstra delstaterna för år 2022-23varav en stor andel av det ska användas för att utveckla turismen i de nordöstliga stamområdena. 

Järnvägen av största vikt för inhemsk turism

Indien har märkt en stor tillväxt av den inhemska turismen och nyutvecklingen inom järnvägssektorn anses vara en stor bidragande orsak till detta. 400 nya generationens Vande Bharat Express-tåg utvecklas och kommer att tillverkas under de kommande 3 åren för att förbättra effektiviteten och passagerarnas upplevelse. För att förbättra förbindelserna i svår terräng och främja turismen kommer det nationella programmet för utveckling av linbanor att ta upp utvecklingen av linbanor under PPP-modellen som ett hållbart alternativ till vägar.

Slutligen avslutade den indiska turistministern med att säga "Ministeriet kommer att fortsätta att fokusera på marknadsföring och främjande av både inhemsk och inkommande turism, genom att utnyttja framgången med Indiens robusta vaccinationskampanj mot covid-19."