Sveriges och Indiens relationer genom tiderna

Sveriges och Indiens relationer genom tiderna

Sveriges och Indiens relationer började redan på 1700-talet, när svenska Ostindiska Kompaniet bedrev handel med Indien. Kompaniet grundades 1731 och hade monopol på handeln mellan Sverige och Asien. Det främsta målet var att importera kryddor, te, siden, porslin och andra varor från Kina, men kompaniet hade också kontakter med Indien. Kompaniet hade en handelsstation i Calcutta (nu Kolkata) och skeppade bland annat bomull, indigo, kaffe och opium från Indien till Europa.

Sverige hade också en viss handel med Indien under 1800- och 1900-talen, men inte i samma omfattning som andra europeiska länder. Sverige exporterade främst järn, stål, papper och maskiner till Indien, medan importen främst bestod av bomull, jute, te och kryddor från Indien.

Diplomatiska relationer sedan 1949

Indien och Sverige har haft diplomatiska förbindelser sedan 1949 och har utvecklat ett nära samarbete inom områden som handel, investeringar, innovation, utbildning, kultur och miljö. Båda länderna är demokratier som värnar om mänskliga rättigheter, fred och multilateralism. Sverige har stöttat Indiens utveckling genom bistånd sedan 1950-talet, och har även bidragit till FN:s fredsbevarande insatser i Indien och dess grannländer. Indien är idag en av Sveriges viktigaste handelspartners i Asien, och flera svenska företag har etablerat sig i Indien. Båda länderna har även ett gemensamt intresse av att bekämpa klimatförändringarna och främja hållbar utveckling.

Svensk-indiska affärer

Det första svenska företaget som etablerade sig i Indien var SKF (Svenska Kullagerfabriken), som öppnade ett kontor i Calcutta 1923. SKF var då världsledande inom kullagerindustrin och såg Indien som en viktig marknad. SKF började tillverka kullager i Indien 1961 och har idag flera fabriker och kontor i landet.

Här är en lista på några av de största svenska företagen som är aktiva i Indien:

  • Ikea: Det svenska möbelföretaget har etablerat flera butiker i Indien och erbjuder möbler och inredningsartiklar till indiska konsumenter.
  • H&M: Det svenska klädföretaget har också öppnat flera butiker i Indien och erbjuder modekläder och accessoarer.
  • Volvo: Volvo har ett produktionsanläggning i Bangalore, Indien, där de tillverkar lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.
  • Ericsson: Det svenska telekommunikationsföretaget erbjuder nätverks- och kommunikationslösningar till företag i Indien.
  • Atlas Copco: Atlas Copco erbjuder industrilösningar, såsom kompressorer, generatorer och pumpar, till kunder inom industrin i Indien.
  • ABB: ABB är en global ledare inom kraft- och automatiseringslösningar och har flera verksamheter i Indien.
  • SKF: SKF erbjuder lager- och tätningsteknik till olika branscher i Indien, såsom fordons- och maskinindustrin.
  • Saab: Saab har etablerat ett utvecklingscenter i Hyderabad, Indien, där de arbetar med programvaruutveckling och tekniska lösningar för försvarsindustrin.
  • Epiroc: Epiroc tillhandahåller utrustning och tjänster för gruvindustrin i Indien, inklusive borrning, gruvdrift och gruvutrustning.

Smolk i de svensk-indiska relationerna

Trots att Sverige och Indien länge har haft relativt goda relationer finns det ett par händelser som fått relationerna mellan de båda länderna att svalna. Ett sådant exempel är de indiska kärnvapenproverna som fick Sverige (och många delar av världen) att protestera, ett annat exempel är den så kallade ”Boforsaffären” där svenska intressen mutat sig till vapenaffärer i Indien.

De indiska kärnvapentesterna

Indien utförde sitt första kärnvapenprov 1974, som kallades en "fredlig kärnvapenexplosion". Detta väckte oro och kritik i omvärlden, särskilt bland de länder som hade undertecknat icke-spridningsavtalet (NPT) som syftade till att förhindra spridningen av kärnvapen. Sverige var ett av de länder som hade skrivit under NPT och som fördömde Indiens prov. Sverige frös också sitt bistånd till Indien och införde restriktioner på export av kärnteknologi till landet.

Indien utförde ytterligare fem kärnvapenprov 1998, vilket ledde till en ny våg av internationell fördömande och sanktioner. Sverige var återigen ett av de länder som reagerade starkt mot Indiens prov och som krävde att Indien skulle ansluta sig till NPT och fullständiga provstoppsavtalet (CTBT). Sverige upprätthöll också sina restriktioner på export av kärnteknologi till Indien.

Relationerna mellan Sverige och Indien började förbättras igen efter att Indien förklarade ett ensidigt moratorium på kärnvapenprov och inledde en dialog med Pakistan om kärnvapennedrustning. Sverige välkomnade dessa steg och återupptog sitt bistånd till Indien 1999. Sverige har också stöttat Indiens anspråk på en permanent plats i FN:s säkerhetsråd och erkänt Indiens legitima rätt till civil kärnenergi under internationell kontroll. Sverige har dock fortsatt att uppmana Indien att ansluta sig till NPT och CTBT och att arbeta för ett kärnvapenfritt Sydasien.

Boforsaffären var en vapenaffär som skedde mellan det svenska företaget Bofors och den indiska regeringen på 1980-talet. Affären gällde leverans av 410 stycken haubitsar av typen Bofors 77B till Indien för ett värde av 8,4 miljarder kronor. Affären hade stöd av både den svenska och den indiska statsledningen, som såg den som ett sätt att stärka de bilaterala relationerna och främja fred och säkerhet i regionen.

Mutskandalen i den så kallade Boforsaffären

Under 80-talet skrevs ett enormt vapenkontrakt mellan svenska Bofors och Indien. Affären avslöjades dock som en mutskandal 1987, när Sveriges Radio rapporterade att Bofors hade betalat över 300 miljoner kronor i hemliga provisioner till olika mellanhänder för att få ordern. Detta var i strid med både den indiska och den svenska lagstiftningen, som förbjöd mutor och mellanhänder vid vapenaffärer. Skandalen ledde till en politisk kris i både Indien och Sverige, där flera högt uppsatta politiker och tjänstemän anklagades för att vara inblandade eller ha mörkat affären. Bland annat misstänktes den indiske premiärministern Rajiv Gandhi och den svenske statsministern Ingvar Carlsson för att ha känt till eller godkänt mutorna.

Långtgående konsekvenser

Affären fick också negativa konsekvenser för relationerna och Sveriges anseende i Indien och internationellt. Indien frös sina betalningar till Bofors och hotade med att häva kontraktet. Sverige förlorade sin trovärdighet som en neutral och fredlig nation som inte deltog i vapenhandeln. Flera andra länder drog sig ur eller avbröt sina affärer med Bofors på grund av skandalen. Boforsaffären blev också ett slag mot det svenska biståndet till Indien, som hade varit omfattande sedan 1950-talet.

Återhämtade relationer

Relationerna mellan Sverige och Indien började återhämta sig efter att båda länderna genomförde utredningar och rättsprocesser kring affären. Sverige erkände sitt ansvar för att ha brutit mot de indiska reglerna och bad om ursäkt. Indien accepterade en kompensation från Bofors och fullföljde leveransen av haubitsarna. Båda länderna betonade också att affären inte skulle påverka det långsiktiga samarbetet inom andra områden, som handel, utveckling, kultur och miljö.

Indiens relationer med våra skandinaviska grannländer

För att jämföra de svenska historiska relationerna med Indien kan det också vara intressant att kortfattat kolla in hur Indiens relationer sett ut med våra skandinaviska grannländer.

Indien och Danmark

Indien och Danmark har också haft diplomatiska förbindelser sedan 1949, men deras relationer har varit mer komplicerade på grund av historiska och politiska faktorer. Danmark hade kolonier i Indien från 1600-talet till 1800-talet, bland annat Trankebar i Tamil Nadu och Serampore i Västbengalen. Danmark överlät dessa kolonier till Storbritannien under 1800-talet, men erkände inte formellt Indiens självständighet förrän 1963. Relationerna mellan länderna försämrades ytterligare efter att den danske författaren Niels Holck anklagades för att ha smugglat vapen till en separatistisk grupp i Västbengalen 1995. Indien begärde hans utlämning från Danmark, men detta avslogs av den danska Högsta domstolen 2011. Sedan dess har de diplomatiska kontakterna mellan länderna varit begränsade.

Indien och Norge

Indien och Norge har haft diplomatiska förbindelser sedan 1952, och har ett gott samarbete inom områden som handel, energi, miljö, forskning och utveckling. Båda länderna är engagerade i FN:s arbete för fred och säkerhet, och har stöttat varandras kandidaturer till FN:s säkerhetsråd. Norge har även varit en viktig biståndsgivare till Indien sedan 1950-talet, särskilt inom hälso- och utbildningssektorn. Norge har också spelat en medlande roll i konflikten mellan Indien och Pakistan över Kashmir.

Indien och Finland

Indien och Finland har haft diplomatiska förbindelser sedan 1949, och har ett växande samarbete inom områden som handel, investeringar, innovation, utbildning och kultur. Båda länderna är små öppna ekonomier som satsar på forskning och utveckling. Finland har stöttat Indiens utveckling genom bistånd sedan 1960-talet, och har även deltagit i FN:s fredsbevarande insatser i Indien och dess grannländer. Indien är idag Finlands största handelspartner i Sydasien, och flera finska företag har verksamhet i Indien.

Några intressanta Svensk-Indiska anekdoter

Slutligen, efter så mycket fakta och information kan det vara trevligt att avsluta den här lilla artikeln på ett lättare sätt, här bjuder vi på några små anekdoter.

En av de första svenskarna i Indien

En av de första svenskarna som besökte Indien var Olof Torell, en botaniker och läkare som reste med Ostindiska Kompaniet på 1700-talet. Han samlade in växter och djur från Indien och skickade dem till Carl von Linné i Uppsala. Han skrev också en reseskildring om sina upplevelser i Indien, där han bland annat beskrev hur han blev bjuden på en elefantjakt av en indisk furste.

Indiens mest kända svensk?

En av de mest kända svenskarna i Indien var Elsa Lindskog, en missionär och läkare som arbetade i Indien i över 40 år. Hon grundade ett sjukhus i Pandita Ramabai Mukti Mission, ett hem för föräldralösa flickor och änkor. Hon blev känd som "Mataji", vilket betyder "moder" på hindi. Hon hjälpte också till att sprida kunskap om hygien, vaccinationer och familjeplanering bland den indiska befolkningen.

Indiens mest oväntade svenne

En av de mest oväntade svenskarna i Indien var Svullo, en komiker och skådespelare som var känd för sina grova skämt och parodier. Han startade den första 071-linjen i Sverige, Svullo-Linjen, där man kunde ringa in och lyssna på hans humoristiska inslag. Han reste också till Indien 1992 för att göra ett reportage om landet för TV3. Han besökte bland annat Taj Mahal, Gangesfloden och en snusfabrik.

Fredrika Bergman, kanske den mest framgångsrika svensken i Indien

En av de mest framgångsrika svenskarna i Indien är Fredrika Bergman, en diplomat och ambassadör som har tjänstgjort i Indien sedan 2019. Hon har tidigare arbetat på UD:s Asienenhet och varit ambassadör i Afghanistan. Hon har också varit engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, klimat och utvecklingssamarbete mellan Sverige och Indien.