Kerala får världens största vård- och rehabiliteringscentrum för elefanter

När folk tänker på Indien kommer nog tankar på elefanter ganska högt upp på listan och inte minst så när det gäller södra Indien och Kerala. Elefanter används för såväl skogsbruk som för nöje & turism och inte minst som viktiga element i de stora och mäktiga templen. Samtidigt minskar de vilda elefanternas territorium och vi läser allt fler artiklar om konflikten mellan människa och elefant, en konflikt där människan nästan alltid vinner – på elefantens bekostnad.

För alla Indiens elefanter

Det är inte bara skadade vilda elefanter i Indien som behöver vård och omsorg. Det är tyvärr inte speciellt sällan vi får läsa om misskötta elefanter i tempel runt om i landet, elefanter som används inom turismen som är såväl utmärglade samt såriga och allmänt misskötta. VI kan bara anta att den pågående pandemin inte hjälper Indiens otaliga mahutter (elefantskötare) att utfordra deras elefanter med de enorma mängder mat som krävs varje dag.

Tempelelefant i Indien

Rehabiliteringscentrum i Kottur

Redan idag finns det ett relativt stort rehabiliteringscenter för skadade elefanter i Kottur i den sydliga lilla delstaten Kerala. Hit kommer såväl vilda elefanter som skadats i olyckor såväl som tvångsomhändertagna djur. Nu ska centret uppdateras för att klara de hårdaste internationella reglerna och bli fronten för den indiska regeringens specialprogram för att bevara och skydda elefanter.

176 hektar paradis för indiska elefanter?

Centret är beläget på ett 176 hektar stort område vilket motsvarar ungefär 325 fotbollsplaner (intressant fakta för alla fotbollsspelande elefanter som planerar att flytta hit). Idag bor 16 elefanter i parken vilket förväntas öka till ett femtiotal när allt är utbyggt och färdigt i februari 2021.

Inne parken bygger och underhåller man nu dammar och reservoarer för att alla elefantens vattenbehov ska kunna uppfyllas, som en del av detta ingår Neyyardammen. Runt anläggningen uppförs också nya och förbättrade stålstänger och nät för att hålla elefanterna inne – och alla andra ute.

Nya anläggningar

Inne på området kommer man satsa på såväl forskning som utbildning och turism. Förutom administrativa kontor, forskningscenter för studenter och naturälskare kommer det också finnas ett elefantmuseum, kafeteria, elefantutkiksplats, restaurang och stugor. En konferensanläggning samt amfiteater ska också bidra till den informativa delen. Tanken är också att man ska bygga ett utbildningscenter för mahutter så de får god kunskap om hur man bäst sköter om sin elefant. 

Allt detta ska ske relativt miljövänligt. Givetvis kommer parken källsortera men man kommer också ta till vara på elefanternas naturliga utsläpp för att tillverka den biogas som krävs för alla kök med mera.

Elefantcentret kan bli ny turistdestination

Förhoppningen är att centret, som ligger ca 25 km från Thiruvananthapuram ska kunna locka mycket turister för att öka centrets intäkter. Att rehabilitera och utfodra 50 elefanter kostar stora mängder pengar. Den indiska regeringen har förhoppningar om att man ska kunna locka 300 000 indiska och 50 000 utländska turister till parken varje år.  Det natursköna området runt centret har också ett antal andra sevärda turistdestinationer som nu kan få ett uppsving. 

Läs mer

Läs mer om Kerala på Indien.nu 

Foto av Neshin Nelson from Pexels