Nya riktlinjer för samtliga resande till Indien

Det indiska ministeriet för hälsa och familjevälfärd hyar kommit ut med nya riktlinjer för alla som reser till Indien. De nya riktlinjerna börjar gälla med omedelbar verkan och ersätter de tidigare reglerna från den 2 augusti 2020. Observera att man fortfarande inte ger ut turistvisa så reglerna gäller dig som reser i affärer, för jobb, studier eller liknande!

Redan innan avresan till Indien finns ett par punkter du måste ta hand om så läs igenom hela listan för att inte missa viktig information

Innan planerad avresa till Indien

1. Alla resenärer ska skicka in en självdeklaration på onlineportalen www.newdelhiairport.in minst 72 timmar före avresa. Man kan även lämna in en fysisk kopia vid speciella diskar vid ankomsten i Indien, dessa måste då fyllas i under flygresan vilket kan vara besvärligt så vi rekommenderar att man verkligen tar sig tiden att fylla i deklarationen online. 

2. På portalen ska man också ge medgivande att följa de beslut som Indiens civila flygministerium tar innan de bordar flyget för sin resa. Man måste gå med på att följa beslut att indiska myndigheter kan tvinga dig till självövervakning, hemkarantän eller karantän under 14 dagar. En 14 dagar lång institutionell karantän är ett krav om punkterna nedan inte uppfylls. 

3. Endast vid speciella undantag, så som dödsfall i familjen, allvarlig sjukdom eller om du har barn yngre än tio år i sällskapet är hemkarantän tillåtet.

4. Om man vill göra undantag enligt punkt 3 ovan måste man ansöka om detta på portalen som anges ovan samt längst ner i den här artikeln. Ansökan måste göras minst 72 timmar innan avresa.

5. Resenärer kan också söka om undantag från institutionell karantän genom att lämna in ett negativt RT-PCR-test som inte är äldre än 72 timmar från avresan. Intyget ska lämnas in på portalen. Alla dessa passagerare ska också lämna in ett intyg om att testet är autentiskt, om man lämnar in ett falsifierat intyg kommer man kunna ställas inför kriminell domstol i Indien. Se också till att ha med utskrivet negativt testresultat att visa upp vid ankomstkontrollen.

6. Internationella ankommande passagerare utan negativt TR-PCR-intyg ska normalt sättas i institutionell karantän men kan söka om undantag genom att genomgå ett RT-PCR-test på flygplatsen (där sådana finns)

7. Alla internationella passagerare utan negativt TR-PCR-test som vill söka undantag enligt punkt 5 och 6 ovan ska också genomföra självövervakning för symptom av Covid-19.

8. Internationella anländande passagerare utan negativa TR-PCR-test och som väljer att inte söka undantag genom att ta TR-PCR-test på flygplatsen, eller om denna möjlighet saknas, MÅSTE genomgå en sju dagar lång institutionell karantän samt en sju dagar hemkarantän.

Innan ombordstigning på flygplanet till Indien

9. Innan du kliver ombord på flyget mot Indien ska du få en Dos och Don’ts tillsammans med dina flygbiljetter. Dessa ska tillhandahållas av ditt flygbolag.

10. Alla passagerare ska ladda ner appen Aarogya Setu till sin mobiltelefon (länkar längst ner i artikeln).

11. Enbart asymtomatiska personer tillåts ombordstigning på flygplanen efter att ha gått igenom en feberkontroll.

12. Lämpliga försiktighetsåtgärder i form av desinfektion och rengöring ska ske på flygplatserna. 

13. Under ombordstigning och vid alla möjliga tillfällen ska social distansering ske.

Uner flygresan till Indien

14. Resenärer som inte fyllt i självdeklarationen på portalen ska göra det under flygresan i duplikat varav en kopia ska lämnas över til hälso- samt migrationsrepresentanter.

15. Du måste följa de råd och riktlinjer om COVID-19 som anges på flygplatser, under flygresa och i transit.

16. Ombord på flyget måste samtliga passagerare och personal bära ansiktsmask samt hålla god handhygien.

Ankomst i Indien

17. Avstigning från flygplanet måste ske med social distansering 

18. Samtliga passagerare kommer skannas med temperaturkänsliga instrument efter avstigning för att säkerhetsställa att ingen ankommande har feber. En utskrift från självdeklarationen ska vid detta tillfälle överlämnas till flygplatsens hälsopersonal.

19. Passagerare som visar minsta symptom under denna kontroll kommer omedelbart tas åt sidan och tas till medicinsk anläggning för vidare kontroll samt eventuell karantän.

20. Passagerare som sökt om undantag för institutionell karantän enligt punkt  3 och 4 ovan måste visa upp detta beslut via sin egen telefon innan de tillåts passera vidare för hemkarantän under 14 dagar.

21. Efter termisk screening tillåts passagerare med negativt RT-PCR-test undantas från karantän och tillåtas vidare. Dessa personer ska dock kontrollera sin egen hälsa under 14 dagar.

22. Alla passagerare enligt punkt 21 ska tilldelas en lista med statliga och nationella övervakningsofficerare samt deras telefonnummer vilka måste kontaktas om man utvecklar symptom.

23. De återstående passagerarna ska föras till lämpliga institutionella karantänanläggningar. Dessa ska ordnas av respektive stat / UT-regering att genomgå obligatorisk 7 dagars institutionella karantän och 7 dagars hemkarantän.

24. Dessa ska hållas under institutionell karantän under en minimiperiod på sju dagar

a) De ska testas enligt ICMR-protokollet.
b) Om de bedöms som asymtomatiska / pre-symtomatiska eller i mycket milda fall kommer de tillåtas hemisolering eller isoleras i Covid Care Center, vilka både finns som statliga som privata anläggningar.
c) De som har milda, måttliga eller svåra symtom kommer förflyttas till dedikerade Covid-health-anläggningar.
d) De som testas negativt kommer uppmanas att kontrollera sin egen hälsa under ytterligare sju dagar

Om du ankommer via hamn eller landhamn

25. Internationella passagerare som anländer till hamnar / landhamnar måste också genomgå samma protokoll som ovan förutom att dessa inte kan registrera sig online på portalen, denna är enbart för flygpassagerare.

Övrigt

Viktig är också att tänka på att olika delstater, regioner och till och med städer kan ha ytterligare regler och begränsningar vid ankomst. 

Vi på Indien.nu tar inte ansvar över att denna lista är korrekt och tydligt översatt. Vi rekommenderar också att du läser originaldokumentet från den indiska regeringen som vi länkar nedan.

Läs mer

Dokument från Government of India Ministry of Health and Family Welfare (PDF)

Onlineportal för självdeklaration med mera 

Aarogya Setu-appen för Android

Aarogya Setu-appen för iOS

Foto av Anna ShvetsPexels

Nyhetsämne