Indiens passagerartåg ställs in med omedelbar verkan

Indiens alla passagerartåg ställs in med omdelebar verkan. Detta för att minska spridningen av Corona-viruset mellan olika delar av landet. Tåg som startade den 22a mars får fortsätta sin resa till destinationen men alla andra tåg parkeras.

Stoppar 23 miljoner dagliga resenärer

Inte enbart Express trains, superfast trains, intercity, premium trains ställs in utan också lokala tåg och metro (den så kallade tunnelbanan). Trafiken som påverkas gäller enbart passagerartrafik och inte godstrafiken. Stoppet berör mer än 23 miljoner passagerare per dag.

Nyhetsämne