IRCTC: Kompensation om Indiens första privata tåg inte håller tiden

Tejas Express

De indiska tågen är fantastiska för att ta sig relativt enkelt, billigt och säkert mellan de flesta orter i Indien. Det finns goda förbilndelser i stort sett hela landet och där det saknas pågår inte sällan arbetet eller i alla fall planerna för förbindelser. Nya gigantiska broar och andra enorma projekt gör att tågen tar sig allt längre, snabbare och bekvämare. Nu ska man även ta tag i det där med att hålla tiderna.

Tejas Express

Vi har tidigare skrivit om Tejas Express här, tåget som är det första med privata operatörer i landet. Det första av många planerade privata tåglinjer går mellan Delhi och Lucknow och det är nu det tåget som ska bevisa att det faktiskt går att hålla tiderna.

Kompensation efter en timme

För dig som reser i något av de privata Tejas Express-tågen och som råkar ut för en försening om minst en timme och ersättning har redan betalats ut en gång. Tåget mellan Delhi och Lucknow som den 19e oktober försenades med två timmar fick in 74 ersättningskrav av de totalt 158 resenärerna. De övriga kommer också kompenseras efter att resan verifierats. 

Varierande kompensation med komplicerat förfarande

Resor som försenats med en timme kompenseras med RS 100 INR och för resor som försenas mer än två timmar utgår en kompensation om RS 250 INR.

För att kräva ersättning kan du kontakta  1800-266-5844 via telefon eller irctcclaims@libertyinsurance.in via mail. De kommer fråga efter bland annat ditt biljettnummer för att kunna starta hanteringen. Tyvärr krävs det idag en cancellerad check för att de ska kunna betala tillbaka pengarna till ditt bankkonto men vi får anta att detta kommer förenklas inom kort.

Foto: By Rajendra B. Aklekar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64793083