Hajj

Festivaldatum

Hajj (även stavat haj och hadj) är en av islams fem pelare och en av världens största pilgrimsfärder. Det är en religiös skyldighet för varje muslim att en gång i livet utföra denna resa till Mecka om de har hälsan och de finansiella resurserna till det. Om en person inte är i tillräckligt gott skick för att utföra Hajj kan den be någon annan att göra det i dess ställe.

Hajj äger rum i månaden Thul-Hijja, den tolfte månaden i den islamiska kalendern. Eftersom det är en månkalender är månaderna kortare än i den gregorianska kalendern, vilket gör att Hajj inträffar på olika datum varje år. När en muslim utför Hajj kan de sedan bära titeln Hajji som en hedersbeteckning. Under Hajj möts miljoner muslimer i Mecka och alla utför samma handlingar, genom att lyda Allahs befallningar. Män bär likadana vita kläder och följer specifika ritualer, medan kvinnor måste bära heltäckande kläder.

Stegen i Hajj är strikt definierade och kallas Manasik al-Hajj. För att genomföra Hajj måste en pilgrim vara i Ihram-tillstånd, vilket innebär en speciell form av ritualrenhet. Innan man anländer till Mecka måste man stanna vid Miqat, en speciell plats där pilgrimen tvättar och byter om till Ihram-kläder. Män har särskilda kläder, medan kvinnor måste bära heltäckande kläder förutom ansiktet och händerna. Efter detta uttalar man sin intention, kallad Talbiya.

Under Hajj är pilgrimerna förbjudna att delta i äktenskapliga relationer, klippa håret eller naglarna, använda parfym eller annat doftande, döda eller jaga något, kämpa eller argumentera. Kvinnor får inte täcka sina ansikten, även om de skulle göra det i sitt hemland, medan män inte får bära sydda kläder.

Första steget i Hajj är att vandra runt Kaba i Al-Masjid al-Haram i sju varv. Efter att ha kysst den svarta stenen Al-Hajar Al-Aswad vid Kaba, går pilgrimerna vidare till Maqam Ibrahims för att be en bön. Nästa stopp är vid Zamzam-brunnen där man dricker så mycket vatten man kan. Mellan kullarna Safa och Marwa vandrar man sedan sju gånger fram och tillbaka, vilket kallas Saii.

Viktiga festivaler och högtider i Indien

Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |