Långfredag

Långfredagen eller Good Friday som dagen kallas i Indien är en helgdag. Detta betyder att dagen ar en folklig helgdag och att den ger obligatoriskt ledigt for statligt anstallda och vissa kontor, de flesta har ledigt denna dagen.

Långfredagen är dagen då kristna minns korsfästningen och Jesu Kristi död. Detta var en mycket viktig händelse i kristendomen, eftersom den representerar de uppoffringar och lidande i Jesu liv.

Många kristna i Indien deltar speciella gudstjänster eller ber på långfredagen. Vissa människor fastar eller avstå från kött på denna dag. Många kristna håller parader eller forestallningar för att skildra de sista dagarna och timmar av Jesu liv.

Långfredagen är en dag av sorg, där kyrkorna är tomma och mörka. Gudstjänster hålls vanligtvis på eftermiddagen. Många kyrkor har en bitter dryck framställd från löv, vinäger, och andra ingredienser. Denna dryck är för alla att smaka pa efter gudstjänsten.

Nationella, statliga och kommunala kontor, postkontor och banker är stängda på långfredagen. Kristna butiker, företag och andra organisationer kan vara stängda eller ha reducerade öppettider. Den som vill använda kollektivtrafiken på dagen kan behöva kontakta de lokala trafikhuvudmännen att kontrollera tidtabeller.

Stora gudsttjänster och parader kan orsaka lokala trafikstörningar, detta gäller särskilt i områden med en stor kristen befolkning. I södra Indien märker man av Good Friday mer än i de norra delarna. Detta på grund av att den kristna befolkningen är större här än i norra Indien.

Festivaldatum: 
2023-04-07